2021-2022پاپ

Miss You

Download

Miss You By Oliver Tree & Robin Schulz

Don’t remind me
یادم ننداز
I’m mindin’ my own damn business
من سرم به کارای کوفتی خودم گرمه
Don’t try to find me
سعی نکن پیدام کنی
I’m better left alone than in this
من تنها بمونم بهتره
It doesn’t surprise me
غافلگیر نشدم
Do you really think that I could care?
واقعا فکر میکنی برام مهمه؟
If you really don’t like me
اگه واقعا ازم خوشت نمیاد
Find somebody else, it could be anyone else out there
یکی دیگه رو پیدا کن، اون میتونه هر آدمی تو این دنیا باشه

Don’t fret
نگران نباش
I don’t ever wanna see you
اصلا نمیخوام ببینمت
And I never wanna meet you again
و هیچوقت نمیخوام دوباره باهات روبه رو شم
One thing
یه چیز دیگه
When you’re angry, you’re a jerk
وقتی عصبانی هستی، عوضی میشی
And then you treat me like I’m worth nothin’
و یجوری باهام رفتار میکنی که انگار هیچ ارزشی ندارم
Don’t fret
نگران نباش
I don’t ever wanna see you
اصلا نمیخوام ببینمت
And I nеver wanna meet you again
و هیچوقت نمیخوام دوباره باهات روبه رو شم
It’ll happen again
دوباره اتفاق میوفته
I watch it happen ovеr and over again
بارها و بارها دیدم که دوباره اتفاق افتاده
Don’t fret
نگران نباش
I don’t ever wanna see you
اصلا نمیخوام ببینمت
And I never wanna meet you again
و هیچوقت نمیخوام دوباره باهات روبه رو شم
One thing
یه چیز دیگه
When you’re angry, you’re a jerk
وقتی عصبانی هستی، عوضی میشی
And then you treat me like I’m worth nothin’
و یجوری باهام رفتار میکنی که انگار هیچ ارزشی ندارم

Don’t remind me
یادم ننداز
I’m mindin’ my own damn business
من سرم به کارای کوفتی خودم گرمه
Don’t try to find me
سعی نکن پیدام کنی
I’m better left alone than in this
من تنها بمونم بهتره
It doesn’t surprise me
غافلگیر نشدم
Do you really think that I could care?
واقعا فکر میکنی برام مهمه؟
If you really don’t like me
اگه واقعا ازم خوشت نمیاد
Find somebody else, it could be anyone else out there
یکی دیگه رو پیدا کن، اون میتونه هر آدمی تو این دنیا باشه

Don’t fret
نگران نباش
I don’t ever wanna see you
اصلا نمیخوام ببینمت
And I never wanna meet you again
و هیچوقت نمیخوام دوباره باهات روبه رو شم
One thing
یه چیز دیگه
When you’re angry, you’re a jerk
وقتی عصبانی هستی، عوضی میشی
And then you treat me like I’m worth nothin’
و یجوری باهام رفتار میکنی که انگار هیچ ارزشی ندارم
Don’t fret
نگران نباش
I don’t ever wanna see you
اصلا نمیخوام ببینمت
And I never wanna meet you again
و هیچوقت نمیخوام دوباره باهات روبه رو شم
It’ll happen again
دوباره اتفاق میوفته
I watch it happen over and over again
بارها و بارها دیدم که دوباره اتفاق افتاده
Don’t fret
نگران نباش
I don’t ever wanna see you
اصلا نمیخوام ببینمت
And I never wanna meet you again
و هیچوقت نمیخوام دوباره باهات روبه رو شم
One thing
یه چیز دیگه
When you’re angry, you’re a jerk
وقتی عصبانی هستی، عوضی میشی
And then you treat me like I’m worth nothin’
و یجوری باهام رفتار میکنی که انگار هیچ ارزشی ندارم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 4) میانگین امتیازات: 4

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00