2016-2020پاپ

The Middle

Download

The Middle By Zedd, Maren Morris and Grey

Take a seat
لطفا بشین
Right over there, sat on the stairs
درست همونجا، روی پله ها بشین
Stay or leave
میمونی یا میری
The cabinets are bare, and I’m unaware
کابینتا خالیه (چیزی برای شکستن نداریم) و من نمیدونم
Of just how we got into this mess, got so aggressive
چی شد که به اینجا رسیدیم، اینقدر پرخاشگر شدیم
I know we meant all good intentions
میدونم قرار گذاشتیم همه چی خوب پیش بره

So pull me closer
پس یکار کن بهت نزدیکتر شم
Why don’t you pull me close?
چرا یکار نمیکنی بهت نزدیک شم؟
Why don’t you come on over?
چرا نمیایی پیشم؟
I can’t just let you go
نمیتونم بذارم بری

Oh baby, why don’t you just meet me in the middle?
عزیزم، چرا باهام کنار نمیایی؟
I’m losing my mind just a little
کم کم دارم عقلمو از دست میدم
So why don’t you just meet me in the middle, in the middle?
پس چرا باهام کنار نمیایی، کنار نمیایی؟
Baby, why don’t you just meet me in the middle?
عزیزم، چرا باهام کنار نمیایی؟
I’m losing my mind just a little
کم کم دارم عقلمو از دست میدم
So why don’t you just meet me in the middle, in the middle?
پس چرا باهام کنار نمیایی، کنار نمیایی؟

Ohh, take a step
یه قدم بردار
Back for a minute, into the kitchen
یه دقیقه برگرد تو آشپزخونه
Floors are wet
کف آشپزخونه خیسه
And taps are still runnin’, dishes are broken
شیر آب هنوز بازه، ظرفا شکسته
How did we get into this mess? Got so aggressive
چی شد که به اینجا رسیدیم، اینقدر پرخاشگر شدیم
I know we meant all good intentions
میدونم قرار گذاشتیم همه چی خوب پیش بره

So pull me closer
پس یکار کن بهت نزدیکتر شم
Why don’t you pull me close?
چرا یکار نمیکنی بهت نزدیک شم؟
Why don’t you come on over?
چرا نمیایی پیشم؟
I can’t just let you go
نمیتونم بذارم بری

Oh baby, why don’t you just meet me in the middle?
عزیزم، چرا باهام کنار نمیایی؟
I’m losing my mind just a little
کم کم دارم عقلمو از دست میدم
So why don’t you just meet me in the middle, in the middle?
پس چرا باهام کنار نمیایی، کنار نمیایی؟

Lookin’ at you, I can’t lie
بهت نگاه میکنم، نمیتونم دروغ بگم
Just pourin’ out admission
فقط میتونم اعتراف کنم
Regardless of my objection, oh, oh
با اینکه باهات مشکل دارم
And it’s not about my pride
و غرورم اجازه نمیده
I need you on my skin
من نیاز دارم رو پوستم حست کنم
Just come over, pull me in, just
فقط بیا پیشم، بیا نزدیکم

Oh, baby, why don’t you just meet me in the middle?
عزیزم، چرا باهام کنار نمیایی؟
I’m losing my mind just a little
کم کم دارم عقلمو از دست میدم
So why don’t you just meet me in the middle, in the middle, no no?
پس چرا باهام کنار نمیایی، کنار نمیایی، نه، نه؟
Baby, why don’t you just meet me in the middle?
عزیزم، چرا باهام کنار نمیایی؟
Oh yeah, I’m losing my mind just a little
آره، کم کم دارم عقلمو از دست میدم
So why don’t you just meet me in the middle, oh, in the middle?
پس چرا باهام کنار نمیایی، کنار نمیایی؟
Baby-y-y, why don’t you just meet me in the middle, baby?
عزیزم، چرا باهام کنار نمیایی، عزیزم؟
I’m losing my mind just a little
کم کم دارم عقلمو از دست میدم
So why don’t you just meet me in the middle, middle, in the middle, middle?
پس چرا باهام کنار نمیایی، کنار نمیایی؟

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 1) میانگین امتیازات: 5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00