2011-2015پاپ

Titanium

Download

Titanium By David Guetta
feat. Sia

You shout it out, but I can’t hear a word you say
فریاد میزنی، ولی من نمیتونم یه کلمه از حرفاتو بفهمم
I’m talking loud, not saying much
من با صدای بلند میگم، پرحرفی نمیکنم
I’m criticized, but all your bullets ricochet
سرزنش میشم، ولی گلوله هات (حرفات) همه کمانه میکنه
You shoot me down, but I get up
بهم شلیک میکنی، ولی من بلند میشم

I’m bulletproof, nothing to lose
من ضد گلوله ام، چیزی برای از دست دادن ندارم
Fire away, fire away
شلیک کن، شلیک کن
Ricochet, you take your aim
کمونه میکنه، دوباره نشونه گیری میکنی
Fire away, fire away
شلیک کن، شلیک کن

You shoot me down, but I won’t fall
بهم شلیک میکنی، ولی زمین نمیخورم
I am titanium
من از تیتانیومم
You shoot me down, but I won’t fall
بهم شلیک میکنی، ولی زمین نمیخورم
I am titanium
من از تیتانیومم

Cut me down, but it’s you who’ll have further to fall
خردم کن، ولی تو کسی هستی که بیشتر از همه آسیب میبینه
Ghost town and haunted love
شهر ارواح و عشق تسخیر شده
Raise your voice, sticks and stones may break my bones
صداتو بیار بالا، حرفات برام مهم نیست و تاثیری رو من نمیذاره
Talking loud, not saying much
با صدای بلند بگو، پرحرفی نکن

I’m bulletproof, nothing to lose
من ضد گلوله ام، چیزی برای از دست دادن ندارم
Fire away, fire away
شلیک کن، شلیک کن
Ricochet, you take your aim
کمونه میکنه، دوباره نشونه گیری میکنی
Fire away, fire away
شلیک کن، شلیک کن

You shoot me down, but I won’t fall
بهم شلیک میکنی، ولی زمین نمیخورم
I am titanium
من از تیتانیومم
You shoot me down, but I won’t fall
بهم شلیک میکنی، ولی زمین نمیخورم
I am titanium
من از تیتانیومم

I am titanium
من از تیتانیومم
I am titanium
من از تیتانیومم

Stone heart, machine gun
قلبی از سنگ، رگبار مسلسل
Fired at the ones who run
به کسی که فرار میکنه شلیک کن
Stone heart, as bulletproof glass
قلبی از سنگ، مثل شیشه ی ضد گلوله

You shoot me down, but I won’t fall
بهم شلیک میکنی، ولی زمین نمیخورم
I am titanium
من از تیتانیومم
You shoot me down, but I won’t fall
بهم شلیک میکنی، ولی زمین نمیخورم
I am titanium
من از تیتانیومم
You shoot me down, but I won’t fall
بهم شلیک میکنی، ولی زمین نمیخورم
I am titanium
من از تیتانیومم
You shoot me down, but I won’t fall
بهم شلیک میکنی، ولی زمین نمیخورم
I am titanium
من از تیتانیومم

I am titanium
من از تیتانیومم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 11) میانگین امتیازات: 4.9

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00