2011-2015پاپ

Underground

Download

Underground By Adam Lambert

When you’re gone
بعد از اینکه رفتی
When you’re gone, it’s like I’m in one second in time
بعد از اینکه رفتی، انگار تو یه لحظه از زمان گیر افتادم
I’m frozen
هنگ کردم
When you’re gone
بعد از اینکه رفتی
When you’re gone, it’s like I lost one half of my mind
بعد از اینکه رفتی، انگار نیمی از عقلم رو از دست دادم
Stolen
و به فنا رفته

Cause nobody feels you like I do
چون هیچکی مثل من تو رو حس نمیکنه
Nobody kills me like you do
هیچکی مثل تو منو نابود نمیکنه
Nothing I take can ever cut through
هیچی نیست که بتونم باهاش از پس این مشکل بر بیام
I’m in trouble
تو دردسر افتادم

I look at myself and I don’t know
به خودم نگاه میکنم و نمیدونم
How I’m stuck to you like velcro
که چجوری مثل چسب ولکرو گرفتارت شدم
Can’t rip you off and go solo
نمیتونم ازت جدا شم و تنهایی ادامه بدم
I’m in trouble
تو دردسر افتادم

I’m hooked on how you made
درگیر اینم که چجوری منو
Me hooked, I’m gonna say it straight
گرفتار خودت کردی، اینو رک میگم
I want you, I need you
من میخوامت، بهت نیاز دارم
I want you to take me underground
ازت میخوام منو ببری یه جای خلوت

I’m hooked; I can’t cut you off
گیر افتادم؛ نمیتونم ازت دل بکنم
In my blood; I’m gonna say it now
اینایی که الان میگم بخشی از وجودمه
I want you, I need you
من میخوامت، بهت نیاز دارم
I want you to take me underground
ازت میخوام منو ببری یه جای خلوت

I’m hooked on how you made
درگیر اینم که چجوری منو
Me hooked, I’m gonna say it straight
گرفتار خودت کردی، اینو رک میگم
I want you, I need you
من میخوامت، بهت نیاز دارم
I want you to take me underground
ازت میخوام منو ببری یه جای خلوت

I’m hooked; I can’t cut you off
گیر افتادم؛ نمیتونم ازت دل بکنم
In my blood; I’m gonna say it now
اینایی که الان میگم بخشی از وجودمه
I want you, I need you
من میخوامت، بهت نیاز دارم
I want you to take me underground
ازت میخوام منو ببری یه جای خلوت

When you go
وقتی رفتی
When you go, it’s like I put my life on the line
وقتی رفتی، انگار یجورایی زندگیمو به خطر انداختم
It’s so ugh
خیلی بده
When you go
وقتی رفتی
When you go, I’m tripping but I’m pretending I’m fine
وقتی رفتی، پشت پا خوردم ولی وانمود میکنم که خوبم
So dumb
خیلی احمقانه

Cause nobody feels you like I do
چون هیچکی مثل من تو رو حس نمیکنه
Nobody kills me like you do
هیچکی مثل تو منو نابود نمیکنه
Nothing I take can ever cut through
هیچی نیست که بتونم باهاش از پس این مشکل بر بیام
I’m in trouble
تو دردسر افتادم

I look at myself and I don’t know
به خودم نگاه میکنم و نمیدونم
How I’m stuck to you like velcro
که چجوری مثل چسب ولکرو گرفتارت شدم
Can’t rip you off and go solo
نمیتونم ازت جدا شم و به تنهایی ادامه بدم
I’m in trouble
تو دردسر افتادم

I’m hooked on how you made
درگیر اینم که چجوری منو
Me hooked, I’m gonna say it straight
گرفتار خودت کردی، اینو رک میگم
I want you, I need you
من میخوامت، بهت نیاز دارم
I want you to take me underground
ازت میخوام منو ببری یه جای خلوت

I’m hooked; I can’t cut you off
گیر افتادم؛ نمیتونم ازت دل بکنم
In my blood; I’m gonna say it now
اینایی که الان میگم بخشی از وجودمه
I want you, I need you
من میخوامت، بهت نیاز دارم
I want you to take me underground
ازت میخوام منو ببری یه جای خلوت

You got me hooked on you
باهام کاری کردی که گرفتارت بشم
Now I’m in trouble
حالا تو دردسر افتادم
Trouble, trouble, yeah
دردسر، دردسر

I’m hooked on how you made
درگیر اینم که چجوری منو
Me hooked, I’m gonna say it straight
گرفتار خودت کردی، اینو رک میگم
I want you, I need you
من میخوامت، بهت نیاز دارم
I want you to take me underground
ازت میخوام منو ببری یه جای خلوت

I’m hooked; I can’t cut you off
گیر افتادم؛ نمیتونم ازت دل بکنم
In my blood, I’m gonna say it now
اینایی که الان میگم بخشی از وجودمه
I want you, I need you
من میخوامت، بهت نیاز دارم
I want you to take me underground
ازت میخوام منو ببری یه جای خلوت

I’m hooked on how you made
درگیر اینم که چجوری منو
Me hooked, I’m gonna say it straight
گرفتار خودت کردی، اینو رک میگم
I want you, I need you
من میخوامت، بهت نیاز دارم
I want you to take me underground
ازت میخوام منو ببری یه جای خلوت

I’m hooked; I can’t cut you off
گیر افتادم؛ نمیتونم ازت دل بکنم
In my blood; I’m gonna say it now
اینایی که الان میگم بخشی از وجودمه
I want you, I need you
من میخوامت، بهت نیاز دارم
I want you to take me underground
ازت میخوام منو ببری یه جای خلوت

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 1) میانگین امتیازات: 5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00