1950-2000پاپ

Viva Forever

Download

Viva Forever By Spice Girls

Do you still remember
هنوزم یادت میاد
How we used to be
رابطمون چجوری بود
Feeling together
احساس با هم بودن
Believing whatever
به همه چی باور داشتیم
My love has said to me
بهم میگفتی عشقم
Both of us were dreamers
هر دوتامون رویاپرداز بودیم
Young love in the sun
عشقی پرشور مثل خورشید
Felt like my saviour
انگار ناجی زندگیم بودی
My spirit I gave ya
وجودم در اختیارت بود
We’d only just begun
تازه اول راه بودیم

Hasta mañana
Always be mine
تا همیشه مال خودم باش

Viva forever, I’ll be waiting
زنده باد برای همیشه، منتظرت میمونم
Everlasting, like the sun
جاودانه، مثل خورشید
Live forever, for the moment
تا ابد برای لحظه ای زندگی میکنم که
Ever searching for the one
دیگه دنبال گمشده ام نباشم

Yes, I still remember
آره، هنوزم حرف هایی که زیر لب
Every whispered word
میگفتیم رو یادم میاد
The touch of your skin
با لمس کردن پوستت میتونستم
Giving life from within
زندگی رو با تمام وجودم حس کنم
Like a love song never heard
مثل آهنگ عاشقانه ای که هیچکس نشنیده
Slipping through our fingers
چقدر راحت از دست دادیمش
Like the sands of time
مثل برق و باد
Promises made
قول و قرارهامون
Every memory saved
تموم خاطره هامون
As reflections in my mind
دائما تو ذهنم تکرار میشن

Hasta mañana
Always be mine
تا همیشه مال خودم باش

Viva forever, I’ll be waiting
زنده باد برای همیشه، منتظرت میمونم
Everlasting, like the sun
جاودانه، مثل خورشید
Live forever, for the moment
تا ابد برای لحظه ای زندگی میکنم که
Ever searching for the one
دیگه دنبال گمشده ام نباشم

Back where I belong now
وقتی به الانم نگاه میکنم
Was it just a dream?
انگار داشتم خواب میدیدم
Feelings unfold
احساساتم هیچوقت
They will never be sold
با اشتیاق همراه نیست
And the secret’s safe with me
و این راز پیش خودم میمونه

Hasta mañana
Always be mine
تا همیشه مال خودم باش

Viva forever (viva forever), I’ll be waiting (I’ll be waiting)
زنده باد برای همیشه، منتظرت میمونم
Everlasting (everlasting), like the sun (like the sun)
جاودانه، مثل خورشید
Live forever (live forever), for the moment (for the moment)
تا ابد برای لحظه ای زندگی میکنم که
Ever searching (ever searching) for the one (for the one)
دیگه دنبال گمشده ام نباشم
Viva forever (viva forever), I’ll be waiting
زنده باد برای همیشه، منتظرت میمونم
Everlasting, like the sun
جاودانه، مثل خورشید
Live forever (live forever), for the moment
تا ابد برای لحظه ای زندگی میکنم که
Ever searching for the one
دیگه دنبال گمشده ام نباشم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 22) میانگین امتیازات: 4.4

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00