2016-2020دنس / الکترونیک

Diamond Heart

Download

Diamond Heart By Alan Walker
Feat. Sophia Somajo

Hello, sweet grief
سلام ای غم دوست داشتنی
I know you’ll be the death of me
میدونم که تو خط پایان زندگیم میشی
Feel like the morning after ecstasy
حالم شبیه روز بعد از مصرف مواد شده
I am drowning in an endless sea
دارم تو یه دریای بی انتها غرق میشم

Hello, old friend
سلام ای رفیق قدیمی
Here’s the misery that knows no end
اینجا رنجی هست که تمومی نداره
So I’m doing everything I can
پس هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم
To make sure I never love again
تا مطمئن شم که دیگه عاشق نمیشم

I wish that I did not know
ای کاش که نمیدونستم
Where all broken lovers go
چه بلایی سر عاشقای دل شکسته میاد
I wish that my heart was made of stone
ای کاش که قلبی از جنس سنگ داشتم
Yeah, if I was bulletproof
آره اگه آسیب پذیر نبودم
I’d love you black and blue
با این سیاهی و کبودی هم بهت عشق میورزیدم
If I was solid like a jewel
اگه مثل یه جواهر سرسخت بودم

If I had a diamond heart, oh-oh
اگه قلبی از جنس الماس داشتم
I’d give you all my love, if I was unbreakable
اگه شکستنی نبودم تمام عشقم رو نثارت میکردم
If I had a diamond heart, oh-oh
اگه قلبی از جنس الماس داشتم
You could shoot me with a gun of gold, if I was unbreakable
اگه شکستنی نبودم میتونستی با یه تفنگ طلایی بهم شلیک کنی

I’d walk straight through the bullet
خودم به استقبال گلوله شلیک شده میرفتم
Bendin’ like a tulip, blue-eyed and foolish
با چشمایی کبود و ابلهانه، مثل یه لاله خم میشدم
Never mind the bruises
کبودی ها برام مهم نیست
Into the fire, breakin’ through the wires
وسط آتیش، تو شرایط جهنمی و در حال نابود شدن
Give you all I’ve got (if I had a diamond heart)
همه چیزمو به تو میبخشیدم (اگه قلبی از جنس الماس داشتم)
I’d walk straight through the dagger
خودم به استقبال خنجر (تو دستت) میرفتم
Never break the pattern
خصوصیاتی که هیچوقت تغییر نمیکنن
Diamonds don’t shatter, beautiful and battered
الماس ها از بین نمیرن، زیبا و با قدمت هستن
Into the poison, cry you an ocean
وسط دریایی از سم، تو رو اقیانوس صدا میکردم
Give you all I’ve got
همه چیزمو به تو میبخشیدم

Goodbye, so long
خداحافظ، به امید دیدار
I don’t know if this is right or wrong
نمیدونم اینکار درسته یا غلط
Am I giving up where I belong?
دارم بیخیال جایی میشم که بهش تعلق دارم؟
‘Cause every station’s playing our song
چون همه شبکه ها دارن آهنگ ما رو پخش میکنن

Goodbye, my love
خداحافظ عشقم
You are everything my dreams made up
تو تمام اون چیزی هستی که از رویاهام بوجود اومده
You’ll be Prince and I’m the crying dove
تو مثل شاهزاده ها و منم اون کبوتری که اشک میریزه
If I only were unbreakable
ای کاش که شکستنی نبودم

I wish that I did not know (ooh)
ای کاش که نمیدونستم
Where all broken lovers go (ooh)
چه بلایی سر عاشقای دل شکسته میاد
I wish that my heart was made of stone (I wish that my heart was made of stone)
ای کاش که قلبی از جنس سنگ داشتم
Yeah, if I was bulletproof (bulletproof)
آره اگه آسیب پذیر نبودم
I’d love you black and blue
با این سیاهی و کبودی هم بهت عشق میورزیدم
If I was solid like a jewel
اگه مثل یه جواهر سرسخت بودم

If I had a diamond heart, oh-oh
اگه قلبی از جنس الماس داشتم
I’d give you all my love, if I was unbreakable
اگه شکستنی نبودم تمام عشقم رو نثارت میکردم
If I had a diamond heart, oh-oh
اگه قلبی از جنس الماس داشتم
You could shoot me with a gun of gold, if I was unbreakable
اگه شکستنی نبودم میتونستی با یه تفنگ طلایی بهم شلیک کنی

I’d walk straight through the bullet
خودم به استقبال گلوله شلیک شده میرفتم
Bendin’ like a tulip, blue-eyed and foolish
با چشمایی کبود و ابلهانه، مثل یه لاله خم میشدم
Never mind the bruises
کبودی ها برام مهم نیست
Into the fire, breakin’ through the wires
وسط آتیش، تو شرایط جهنمی و در حال نابود شدن
Give you all I’ve got (if I had a diamond heart)
همه چیزمو به تو میبخشیدم (اگه قلبی از جنس الماس داشتم)
I’d walk straight through the dagger
خودم به استقبال خنجر (تو دستت) میرفتم
Never break the pattern
خصوصیاتی که هیچوقت تغییر نمیکنن
Diamonds don’t shatter, beautiful and battered
الماس ها از بین نمیرن، زیبا و با قدمت هستن
Into the poison, cry you an ocean
وسط دریایی از سم، تو رو اقیانوس صدا میکردم
Give you all I’ve got
همه چیزمو به تو میبخشیدم

Oh, la-la-la-la-la
La-la-la-la-la-la
La-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la
This is the story (la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la)
ماجرا اینه

I’d give you all my love (I’d give you)
تمام عشقم رو نثارت میکردم
If I was unbreakable (the story, la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la)
اگه شکستنی نبودم (ماجرا …)
You could shoot me with a gun of gold (shoot)
میتونستی با یه تفنگ طلایی بهم شلیک کنی
If I was unbreakable
اگه شکستنی نبودم

I’d walk straight through the bullet
خودم به استقبال گلوله شلیک شده میرفتم
Bendin’ like a tulip, blue-eyed and foolish
با چشمایی کبود و ابلهانه، مثل یه لاله خم میشدم
Never mind the bruises
کبودی ها برام مهم نیست
Into the fire, breakin’ through the wires
وسط آتیش، تو شرایط جهنمی و در حال نابود شدن
Give you all I’ve got (if I had a diamond heart)
همه چیزمو به تو میبخشیدم (اگه قلبی از جنس الماس داشتم)
I’d walk straight through the dagger
خودم به استقبال خنجر (تو دستت) میرفتم
Never break the pattern
خصوصیاتی که هیچوقت تغییر نمیکنن
Diamonds don’t shatter, beautiful and battered
الماس ها از بین نمیرن، زیبا و با قدمت هستن
Into the poison, cry you an ocean
وسط دریایی از سم، تو رو اقیانوس صدا میکردم
Give you all I’ve got
همه چیزمو به تو میبخشیدم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 6) میانگین امتیازات: 5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00