2011-2015پاپ

Wish You Were Here

Download

Wish You Were Here By Avril Lavigne

I can be tough, I can be strong
میتونم سرسخت باشم، میتونم قوی باشم
But with you, it’s not like that at all
اما پیش تو، اصلا نمیتونم اینجوری باشم
There’s a girl that gives a shit
پشت این دیوار یه دختر هست که
Behind this wall, you just walk through it
بهت اهمیت میده ولی تو به راحتی ازش عبور کردی

And I remember all those crazy things you said
و تموم اون حرفای احمقانه که گفتی رو یادمه
You left them running through my head
حرفات رفته تو مخم و ذهنمو درگیر کرده
You’re always there, you’re everywhere
دائما بهت فکر میکنم، هرجا میرم تو ذهنمی
But right now, I wish you were here
ولی ای کاش الان پیشم بودی

All those crazy things we did
همه اون کارای احمقانه که کردیم
Didn’t think about it, just went with it
بدون اینکه درباره ش فکر کنیم، کورکورانه انجام دادیم
You’re always there, you’re everywhere
دائما بهت فکر میکنم، هرجا میرم تو ذهنمی
But right now, I wish you were here
ولی ای کاش الان پیشم بودی

Damn, damn, damn
لعنتی، لعنتی، لعنتی
What I’d do to have you here, here, here
چیکار باید بکنم تا پیشم باشی
I wish you were here
ای کاش پیشم بودی

Damn, damn, damn
لعنتی، لعنتی، لعنتی
What I’d do to have you near, near, near
چیکار باید بکنم تا نزدیکم باشی
I wish you were here
ای کاش پیشم بودی

I love the way you are
همینجوری که هستی عاشقتم
It’s who I am, don’t have to try hard
منم همینم که هستم، نیاز نیست کار خاصی کنم
We always say, say it like it is
همیشه میگیم، حرفتو بی پرده بزن
And the truth is that I really miss
و حقیقت اینه که من واقعا دلتنگم

All those crazy things you said (Things you said)
تموم اون چیزای احمقانه که گفتی
You left them running through my head (Through my head)
حرفات رفته تو مخم و ذهنم درگیره
You’re always there, you’re everywhere
دائما بهت فکر میکنم، هرجا میرم تو ذهنمی
But right now, I wish you were here
ولی ای کاش الان پیشم بودی

All those crazy things we did (Things we did)
همه اون کارای احمقانه که کردیم
Didn’t think about it, just went with it (Went with it)
بدون اینکه درباره ش فکر کنیم، کورکورانه انجام دادیم
You’re always there, you’re everywhere
دائما بهت فکر میکنم، هرجا میرم تو ذهنمی
But right now, I wish you were here
ولی ای کاش الان پیشم بودی

Damn, damn, damn
لعنتی، لعنتی، لعنتی
What I’d do to have you here, here, here
چیکار باید بکنم تا پیشم باشی
I wish you were here
ای کاش پیشم بودی

Damn, damn, damn
لعنتی، لعنتی، لعنتی
What I’d do to have you near, near, near
چیکار باید بکنم تا نزدیکم باشی
I wish you were here
ای کاش پیشم بودی

No, I don’t wanna let go
نه، من نمیخوام بیخیال شم
I just wanna let you know
فقط میخوام بدونی
That I never wanna let go, let go, oh, oh
که من هیچوقت بیخیال نمیشم

No, I don’t wanna let go
نه، من نمیخوام بیخیال شم
I just wanna let you know
فقط میخوام بدونی
That I never wanna let go
که من هیچوقت بیخیال نمیشم
Let go, let go, let go, let go, let go, let go
بیخیال، بیخیال ، بیخیال
Let go, let go, let go, let go, let go, let go
بیخیال، بیخیال ، بیخیال

Damn, damn, damn
لعنتی، لعنتی، لعنتی
What I’d do to have you here, here, here
چیکار باید بکنم تا پیشم باشی
I wish you were here (I wish you were here)
ای کاش پیشم بودی

Damn, damn, damn
لعنتی، لعنتی، لعنتی
What I’d do to have you near, near, near
چیکار باید بکنم تا نزدیکم باشی
I wish you were here
ای کاش پیشم بودی

Damn, damn, damn
لعنتی، لعنتی، لعنتی
What I’d do to have you here, here, here
چیکار باید بکنم تا پیشم باشی
I wish you were here
ای کاش پیشم بودی

Damn, damn, damn
لعنتی، لعنتی، لعنتی
What I’d do to have you near, near, near
چیکار باید بکنم تا نزدیکم باشی
I wish you were here
ای کاش پیشم بودی

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 3) میانگین امتیازات: 3.3

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00