2016-2020دنس / الکترونیک

Be Kind

Download

Be Kind By Halsey & Marshmello

Wanna believe, wanna believe
میخوام باور کنم، میخوام باور کنم
That you don’t have a bad bone in your body
که هیچ شیله پیله ای تو کارت نیست
But the bruises on your ego make you go wild, wild, wild, yeah
اما غرور جریحه دار شده ت کاری میکنه که غیر قابل کنترل بشی، آره
Wanna believe, wanna believe
میخوام باور کنم، میخوام باور کنم
That even when you’re stone-cold, you’re sorry
که حتی وقتی خیلی سنگدل میشی، ته دلت پشیمونی
Tell me why you gotta be so outta your mind, yeah
بهم بگو چرا باید اینقدر مثل دیوونه ها رفتار کنی، آره

I know you’re chokin’ on your fears
میدونم بخاطر ترس هایی که داری احساس خفگی میکنی
Already told you I’m right here
قبلا بهت گفته بودم من اینجا کنارتم
I will stay by your side every night
هر شب کنارت میمونم

I don’t know why you hide from the one
نمیدونم چرا خودتو از یکی مثل من پنهان میکنی
And close your eyes to the one
چرا نیمه گمشده ت رو نادیده میگیری
Mess up and lie to the one that you love
خرابکاری میکنی و دروغ میگی اونم به یکی که عاشقشی
When you know you can cry to the one
وقتی میدونی کنار من میتونی اشک بریزی و
Always confide in the one
همیشه یکی هست که باهاش درد و دل کنی
You can be kind to the one that you love
تو میتونی با کسی که عاشقشی مهربون باشی

I know you need, I know you need
میدونم نیاز داری، میدونم نیاز داری
The upper hand even when we aren’t fighting
همیشه حق با تو باشه حتی وقتایی که دعوا نمیکنیم
‘Cause in the past, you had to prepare every time, yeah
چون قبلنا، هردفعه باید رفتاراتو توجیه میکردی، آره
Don’t wanna leave, don’t wanna leave
نمیخوام تنهات بذارم، نمیخوام تنهات بذارم
But if you’re gonna fight, then do it for me
ولی اگه میخوایی مبارزه کنی، اینکارو بخاطر من بکن
I know you’re built to love, but broken now, so just try, yeah
میدونم برای عشق ورزیدن ساخته شدی، ولی الان داغونی، پس فقط تلاش کن، آره

I know you’re chokin’ on your fears
میدونم بخاطر ترس هایی که داری احساس خفگی میکنی
Already told you I’m right here
قبلا بهت گفته بودم من اینجا کنارتم
I will stay by your side every night
هر شب کنارت میمونم

I don’t know why you hide from the one
نمیدونم چرا خودتو از یکی مثل من پنهان میکنی
And close your eyes to the one
چرا نیمه گمشده ت رو نادیده میگیری
Mess up and lie to the one that you love
خرابکاری میکنی و دروغ میگی اونم به یکی که عاشقشی
When you know you can cry to the one
وقتی میدونی کنار من میتونی اشک بریزی و
Always confide in the one
همیشه یکی هست که باهاش درد و دل کنی
You can be kind to the one that you love
تو میتونی با کسی که عاشقشی مهربون باشی

I know it’s hard for you, but it’s not fair
میدونم برات سخته، ولی این انصاف نیست
Going sick in the head, tryna get you there
آدم دیوونه میشه، تلاش کن به جایگاهی که باید برسی
And I know it’s hard for you, but it’s not fair
و میدونم برات سخته، ولی این انصاف نیست
It’s not fair
این انصاف نیست

I don’t know why you hide from the one
نمیدونم چرا خودتو از یکی مثل من پنهان میکنی
And close your eyes to the one
چرا نیمه گمشده ت رو نادیده میگیری
Mess up and lie to the one that you love
خرابکاری میکنی و دروغ میگی اونم به یکی که عاشقشی
When you know you can cry to the one
وقتی میدونی کنار من میتونی اشک بریزی و
Always confide in the one
همیشه یکی هست که باهاش درد و دل کنی
You can be kind to the one that you love
تو میتونی با کسی که عاشقشی مهربون باشی

When you know you can cry to the one
وقتی میدونی کنار من میتونی اشک بریزی و
Always confide in the one
همیشه یکی هست که باهاش درد و دل کنی
You can be kind to the one that you love
تو میتونی با کسی که عاشقشی مهربون باشی

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 2) میانگین امتیازات: 5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00