2011-2015پاپ

Wrecking Ball

Download

Wrecking Ball By Miley Cyrus

We clawed, we chained, our hearts in vain
بی هدف به قلب هامون چنگ زدیم و به زنجیر کشیدیمشون
We jumped, never asking why
حیرت کردیم و هیچوقت دلیلش رو نپرسیدیم
We kissed, I fell under your spell
همدیگه رو بوسیدیم و من مجذوب تو شدم
A love no one could deny
عشقی که هیچکس نمیتونه انکارش کنه

Don’t you ever say I just walked away
هیچوقت نگو اونی که گذاشت و رفت من بودم
I will always want you
من تا همیشه دلم تو رو میخواد
I can’t live a lie, running for my life
نمیتونم با دروغ زندگی کنم و اینجوری خودمو نجات بدم
I will always want you
من تا همیشه دلم تو رو میخواد

I came in like a wrecking ball
من مثل یه گوی تخریب اومدم تو زندگیت
I never hit so hard in love
هیچوقت اینجوری از عشق ضربه نخورده بودم
All I wanted was to break your walls
فقط میخواستم دیواری که دورت کشیدی رو از بین ببرم
All you ever did was wreck me
تنها کاری که تو کردی داغون کردن من بود
Yeah, you, you wreck me
آره، تو، تو منو داغون کردی

I put you high up in the sky
من باعث شدم به اون بالا بالاها برسی
And now, you’re not coming down
و دیگه خودتو گم کردی
It slowly turned, you let me burn
اوضاع آروم آروم تغییر کرد و زندگیمو به آتیش کشوندی
And now, we’re ashes on the ground
و الان فقط خاکستره که ازمون باقی مونده

Don’t you ever say I just walked away
هیچوقت نگو اونی که گذاشت و رفت من بودم
I will always want you
من تا همیشه دلم تو رو میخواد
I can’t live a lie, running for my life
نمیتونم با دروغ زندگی کنم و اینجوری خودمو نجات بدم
I will always want you
من تا همیشه دلم تو رو میخواد

I came in like a wrecking ball
من مثل یه گوی تخریب اومدم تو زندگیت
I never hit so hard in love
هیچوقت اینجوری از عشق ضربه نخورده بودم
All I wanted was to break your walls
فقط میخواستم دیواری که دورت کشیدی رو از بین ببرم
All you ever did was wreck me
تنها کاری که تو کردی داغون کردن من بود

I came in like a wrecking ball
من مثل یه گوی تخریب اومدم تو زندگیت
Yeah, I just closed my eyes and swung
آره، من با چشمایی بسته وارد این مسیر شدم
Left me crashing in a blazing fall
شدیدا سقوط کردم و درهم شکسته رها شدم
All you ever did was wreck me
تنها کاری که تو کردی داغون کردن من بود
Yeah, you, you wreck me
آره، تو، تو منو داغون کردی

I never meant to start a war
هیچ وقت قصدم دعوا راه انداختن نبود
I just wanted you to let me in
فقط ازت خواستم که منو بپذیری
And instead of using force
و به جای اینکه از زور استفاده کنم
I guess I should’ve let you win
شاید باید میذاشتم تو برنده بشی
I never meant to start a war
هیچ وقت قصدم دعوا راه انداختن نبود
I just wanted you to let me in
فقط ازت خواستم که منو بپذیری
I guess I should’ve let you win
شاید باید میذاشتم تو برنده بشی

Don’t you ever say I just walked away
هیچوقت نگو اونی که گذاشت و رفت من بودم
I will always want you
من تا همیشه دلم تو رو میخواد

I came in like a wrecking ball
من مثل یه گوی تخریب اومدم تو زندگیت
I never hit so hard in love
هیچوقت اینجوری از عشق ضربه نخورده بودم
All I wanted was to break your walls
فقط میخواستم دیواری که دورت کشیدی رو از بین ببرم
All you ever did was wreck me
تنها کاری که تو کردی داغون کردن من بود

I came in like a wrecking ball
من مثل یه گوی تخریب اومدم تو زندگیت
Yeah, I just closed my eyes and swung
آره، من با چشمایی بسته وارد این مسیر شدم
Left me crashing in a blazing fall
شدیدا سقوط کردم و درهم شکسته رها شدم
All you ever did was wreck me
تنها کاری که تو کردی داغون کردن من بود
Yeah, you, you wreck me
آره، تو، تو منو داغون کردی
Yeah, you, you wreck me
آره، تو، تو منو داغون کردی

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 2) میانگین امتیازات: 5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00