2016-2020پاپ

Say It With Your Body

Download

Say It With Your Body By INNA

You, you don’t have to move your lips
تو، تو نباید لباتو تکون بدی
Baby you, say it with your body
عزیزم، با بدنت ابراز علاقه کن
We, we don’t have to talk all that
ما، ما فقط برای حرف زدن با هم نیستیم
And I knew the second that I saw you
و من اینو از لحظه ای که دیدمت فهمیدم

Ever felt like this before
قبلا همچنین حسی نداشتم
They don’t make it like you no more
دیگه هیچکی نمیتونه جای تو رو بگیره
Come alive like an animal
مثل چی دوباره جون گرفتم
Ooh ooh ooh ooh

Do-do-don’t, do-do-don’t talk
چیزی نگو
Say it with you body
با بدنت ابراز علاقه کن
Do-do-don’t, do-do-don’t talk
چیزی نگو
Say it with you body
با بدنت ابراز علاقه کن
Do-do-don’t, do-do-don’t talk
چیزی نگو
Say it with you body
با بدنت ابراز علاقه کن
Do-do-don’t, do-do-don’t talk
چیزی نگو
Shut up, say it with you body
ساکت باش، با بدنت ابراز علاقه کن

You tell me that I’m all you want
بهم میگی تنها چیزی که میخوایی منم
That you knew the second that you saw me
و اینو از لحظه ای که منو دیدی فهمیدی
You, you make me want to move my hips
تو، تو کاری میکنی که دلم میخواد قر بدم
Like you do, I want you to control me
همینجوری خوبه، میخوام تو بگی چجوری برقصم

Ever felt like this before
قبلا همچنین حسی نداشتم
They don’t make it like you no more
دیگه هیچکی نمیتونه جای تو رو بگیره
Come alive like an animal
مثل چی دوباره جون گرفتم
Ooh ooh ooh ooh

Do-do-don’t, do-do-don’t talk
چیزی نگو
Say it with you body
با بدنت ابراز علاقه کن
Do-do-don’t, do-do-don’t talk
چیزی نگو
Say it with you body
با بدنت ابراز علاقه کن
Do-do-don’t, do-do-don’t talk
چیزی نگو
Say it with you body
با بدنت ابراز علاقه کن
Do-do-don’t, do-do-don’t talk
چیزی نگو
Shut up, say it with you body
ساکت باش، با بدنت ابراز علاقه کن

Say it with your body
با بدنت ابراز علاقه کن
Say it with your body
با بدنت ابراز علاقه کن

Do-do-don’t, do-do-don’t talk
چیزی نگو
Say it with you body
با بدنت ابراز علاقه کن
Do-do-don’t, do-do-don’t talk
چیزی نگو
Say it with you body
با بدنت ابراز علاقه کن
Do-do-don’t, do-do-don’t talk
چیزی نگو
Say it with you body
با بدنت ابراز علاقه کن
Do-do-don’t, do-do-don’t talk
چیزی نگو
Say it with you body
با بدنت ابراز علاقه کن
Do-do-don’t, do-do-don’t talk
چیزی نگو
Say it with you body
با بدنت ابراز علاقه کن
Do-do-don’t, do-do-don’t talk
چیزی نگو
Shut up, say it with you body
ساکت باش، با بدنت ابراز علاقه کن

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 7) میانگین امتیازات: 4.4

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00