2016-2020پاپ

Break My Heart

Download

Break My Heart By Dua Lipa

I’ve always been the one to say the first goodbye
من اونی بودم که همیشه اول خداحافظی میکرد
Had to love and lose a hundred million times
باید صد میلیون بار عاشق و فارغ میشدم
Had to get it wrong to know just what I like
باید اشتباه میکردم تا بدونم به چی علاقه دارم
Now I’m falling
حالا عاشق شدم
You say my name like I have never heard before
تو یجوری اسممو صدا میزنی که انگار تا حالا نشنیدم
I’m indecisive, but, this time, I know for sure
آدم بلاتکلیفی ام، ولی ایندفعه مطمئنم
I hope I’m not the only one that feels it all
امیدوارم فقط من نباشم که این چیزا رو حس میکنه
Are you falling?
تو هم عاشق شدی؟

Centre of attention
مرکز توجهم شدی
You know you can get whatever you want from me
میدونی که هرچی ازم بخوایی میتونی داشته باشی
Whenever you want it, baby
هر وقت که بخوایی، عزیزم
It’s you in my reflection
به جای خودم) تو رو تو آینه میبینم)
I’m afraid of all the things it could do to me
از تموم چیزهایی که ممکنه سرم بیاد میترسم
If I would’ve known it, baby
اگه اینا رو میدونستم، عزیزم

I would’ve stayed at home
تو خونه میموندم
‘Cause I was doing better alone
آخه با تنهایی بهتر کنار میومدم
But when you said, “Hello”
ولی وقتی بهم سلام کردی
I knew that was the end of it all
فهمیدم که این پایان تموم تنهاییامه
I should’ve stayed at home
باید تو خونه میموندم
‘Cause now there ain’t no letting you go
آخه الان دیگه نمیذارم بری
Am I falling in love with the one that could break my heart?
عاشق کسی شدم که میتونه دلم رو بشکنه؟
Oh no, I was doing better alone
نه، من با تنهایی بهتر کنار میومدم
But when you said, “Hello”
ولی وقتی بهم سلام کردی
I knew that was the end of it all
فهمیدم که این پایان تموم تنهاییامه
I should’ve stayed at home
باید تو خونه میموندم
‘Cause now there ain’t no letting you go
آخه الان دیگه نمیذارم بری
Am I falling in love with the one that could break my heart?
عاشق کسی شدم که میتونه دلم رو بشکنه؟

I wonder, when you go, if I stay on your mind
برام سواله که وقتی بری تو ذهنت میمونم یا نه
Two can play that game, but you win me every time
این یه بازی دو نفره س، ولی هر دفعه فقط تو برنده میشی
Everyone before you was a waste of time
رابطه های قبل از تو، فقط وقت تلف کردن بود
Yeah, you got me
آره، تو دلمو بردی

Centre of attention
مرکز توجهم شدی
You know you can get whatever you want from me
میدونی که هرچی ازم بخوایی میتونی داشته باشی
Whenever you want it, baby
هر وقت که بخوایی، عزیزم
It’s you in my reflection
به جای خودم) تو رو تو آینه میبینم)
I’m afraid of all the things it could do to me
از تموم چیزهایی که ممکنه سرم بیاد میترسم
If I would’ve known it, baby
اگه اینا رو میدونستم، عزیزم

I would’ve stayed at home
تو خونه میموندم
‘Cause I was doing better alone
آخه با تنهایی بهتر کنار میومدم
But when you said, “Hello”
ولی وقتی بهم سلام کردی
I knew that was the end of it all
فهمیدم که این پایان تموم تنهاییامه
I should’ve stayed at home (I would’ve stayed at home ’cause I–)
باید تو خونه میموندم، باید تو خونه میموندم، آخه من
‘Cause now there ain’t no letting you go
آخه الان دیگه نمیذارم بری
Am I falling in love with the one that could break my heart?
عاشق کسی شدم که میتونه دلم رو بشکنه؟
Oh no, I was doing better alone
نه، من با تنهایی بهتر کنار میومدم
But when you said, “Hello”
ولی وقتی بهم سلام کردی
I knew that was the end of it all
فهمیدم که این پایان تموم تنهاییامه
I should’ve stayed at home
باید تو خونه میموندم
‘Cause now there ain’t no letting you go
آخه الان دیگه نمیذارم بری
Am I falling in love with the one that could break my heart?
عاشق کسی شدم که میتونه دلم رو بشکنه؟

Ooh, break my heart
دلم رو بشکنه
Ooh, break my heart
دلم رو بشکنه
Ooh
Am I falling in love with the one that could break my heart?
عاشق کسی شدم که میتونه دلم رو بشکنه؟

I would’ve stayed at home
تو خونه میموندم
‘Cause I was doing better alone
آخه با تنهایی بهتر کنار میومدم
But when you said, “Hello”
ولی وقتی بهم سلام کردی
I knew that was the end of it all
فهمیدم که این پایان تموم تنهاییامه
I should’ve stayed at home (I would’ve stayed at home ’cause I–)
باید تو خونه میموندم، باید تو خونه میموندم، آخه من
‘Cause now there ain’t no letting you go
آخه الان دیگه نمیذارم بری
Am I falling in love with the one that could break my heart?
عاشق کسی شدم که میتونه دلم رو بشکنه؟
Oh no (Oh no), I was doing better alone
نه، نه، من با تنهایی بهتر کنار میومدم
But when you said, “Hello”
ولی وقتی بهم سلام کردی
I knew that was the end of it all
فهمیدم که این پایان تموم تنهاییامه
I should’ve stayed at home
باید تو خونه میموندم
‘Cause now there ain’t no letting you go
آخه الان دیگه نمیذارم بری
Am I falling in love with the one that could break my heart?
عاشق کسی شدم که میتونه دلم رو بشکنه؟

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 9) میانگین امتیازات: 4.3

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

1 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
؟؟؟
؟؟؟
5 ماه قبل

so perfect !!

0:00
0:00