2001-2010پاپ

Drip Drop

Download

Drip Drop By Safura

You are my man
تو مرد زندگیمی
You are my half
نیمه گمشدمی
Tell me what’s happening
بهم بگو چی شده
I know something’s wrong
میدونم یه مشکلی هست
I can tell when you lie
وقتی دروغ میگی میفهمم
I can tell you stopped trying
مشخصه دیگه اون آدم سابق نیستی

And these last three weeks passed and we barely talk
و تو این سه هفته که گذشت ما خیلی کم با هم حرف زدیم
I think I know and it’s breaking my heart
فکر کنم میدونم چه خبره و این دلم رو میشکنه
Am I in or am I out?
هنوزم منو میخوایی یا نه؟

Can I love you forever through this?
میشه با همه این داستانا تا ابد عاشقت باشم؟
Can I trust in you forever through this?
میشه با همه این داستانا تا ابد بهت اعتماد کنم؟
I don’t know how to stop
نمیدونم چجوری جلوشو بگیرم
How to stop
چجوری جلوشو بگیرم
These tear drops
قطره قطره اشک میریزم
That drip drop, drip drop
قطره قطره، قطره قطره
Drip drop, drip drop
قطره قطره، قطره قطره
These tear drops
قطره قطره اشک میریزم
That drip drop, drip drop
قطره قطره، قطره قطره
Drip drop, drip drop
قطره قطره، قطره قطره

Tell me where have you been?
بگو تا حالا کجا بودی؟
Why are you late?
چرا دیر کردی؟
You smell like lipstick, again
دوباره بوی رژ لب میدی
Come on, answer my question, say something
زود باش، سوالامو جواب بده، یه چیزی بگو
Why are you acting out? Or say it’s in my head
چرا بد رفتاری میکنی؟ یا میگی این چیزا تو مخمه
I don’t wanna end
من نمیخوام تمومش کنم

Can I love you forever through this?
میشه با همه این داستانا تا ابد عاشقت باشم؟
Can I trust in you forever through this?
میشه با همه این داستانا تا ابد بهت اعتماد کنم؟
I don’t know how to stop
نمیدونم چجوری جلوشو بگیرم
How to stop
چجوری جلوشو بگیرم
These tear drops
قطره قطره اشک میریزم
That drip drop, drip drop
قطره قطره، قطره قطره
Drip drop, drip drop
قطره قطره، قطره قطره

I don’t wanna cry
نمیخوام گریه کنم
I don’t wanna hear your name
نمیخوام اسمت رو بشنوم
If this is how it is
اگه قراره اینجوری پیش بره
I don’t wanna run
نمیخوام فرار کنم
Run away from myself
از خودم فراری شم
And be lost again
و دوباره سردرگم بشم
Oh no no no, oh no no no
نه نه نه

How to stop
چجوری جلوشو بگیرم
These tear drops
قطره قطره اشک میریزم
That drip drop, drip drop
قطره قطره، قطره قطره
Drip drop, drip drop
قطره قطره، قطره قطره

These tear drops
قطره قطره اشک میریزم
That drip drop, drip drop
قطره قطره، قطره قطره
Drip drop, drip drop
قطره قطره، قطره قطره

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 6) میانگین امتیازات: 4.7

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00