2016-2020پاپ

Only Want You

Download

Only Want You By Rita Ora

No, no, no, no, no love
نه، نه، نه، نه عشقم
Oh, I only want you
من فقط تو رو میخوام

I don’t want another night of tryna find
نمیخوام یه شب دیگه رو صرف جستجو کردن یکی
Another you, another rock bottom
شبیه تو کنم، یه بار دیگه به آخر خط برسم
I don’t wanna wear another mini dress
نمیخوام دوباره یه لباس کوتاه بپوشم
To impress a potential problem
تا یه مشکل بالقوه رو تحت تاثیر قرار بدم
I don’t wanna spend the night at someone’s place
نمیخوام شبم رو تو مکان یکی دیگه بگذرونم
To fill the space that you used to walk in
تا جای خالی ای که تو توش قدم گذاشته بودی رو پر کنم
I don’t want another number in my phone
نمیخوام یه مخاطب دیگه به گوشیم اضافه کنم
Someone to hold at three in the morning
یکی که تا سه صبح تو بغلش باشم

I don’t want somebody like you
من یکی مثل تو نمیخوام
I only want you, I only want you, yeah
من فقط تو رو میخوام، فقط تو رو میخوام، آره
I don’t want somebody brand new
یه رابطه جدید نمیخوام
I only want you, I only want you, yeah
من فقط تو رو میخوام، فقط تو رو میخوام، آره
Guess I had to leave, had to leave, had to leave ya
فکر کنم باید بیخیال میشدم، باید بیخیالت میشدم
Just to need, just to need ya
ولی بهت نیاز دارم، نیاز دارم
I don’t want somebody like you
یکی مثل تو نمیخوام
I only want you, I only want you, yeah
من فقط تو رو میخوام، فقط تو رو میخوام، آره

I know I’m the one who ruined everything
میدونم فقط منم که گند زدم به همه چی
And made you think that it was all your fault
و کاری کردم که فکر کنی همش تقصیر تو بوده
And I know that sorry’s only just a word
و میدونم که معذرت خواهی فقط یه کلمه س
And when it hurts, it isn’t that simple
و وقتی آدم آسیب میبینه، براش اونقدرا هم راحت نیست
But I know that if you look me in the eyes
ولی میدونم که اگه صاف تو چشام نگاه کنی
You can’t deny that we’re something different
نمیتونی انکار کنی که رابطه ما یه چیز دیگه س
And I know I’m going looking for your kiss
و میدونم (تو رابطه جدید) دنبال بوسه های تو میگردم
On someone’s lips to know that I miss ya
با لبای یکی دیگه میفهمم دلم برات تنگ شده

I don’t want somebody like you
من یکی مثل تو نمیخوام
I only want you, I only want you, yeah
من فقط تو رو میخوام، فقط تو رو میخوام، آره
I don’t want somebody brand new
یه رابطه جدید نمیخوام
I only want you, I only want you, yeah
من فقط تو رو میخوام، فقط تو رو میخوام، آره
Guess I had to leave, had to leave, had to leave ya
فکر کنم باید بیخیال میشدم، باید بیخیالت میشدم
Just to need, just to need ya
ولی بهت نیاز دارم، نیاز دارم
I don’t want somebody like you
من یکی مثل تو نمیخوام
I only want you, I only want you, yeah
من فقط تو رو میخوام، فقط تو رو میخوام، آره

Oh yeah-ayy, oh yeah-ayy
Oh yeah-ayy, oh yeah-ayy
Oh yeah-ayy, oh yeah-ayy

I don’t want another night of tryna find
نمیخوام یه شب دیگه رو صرف جستجو کردن یکی
Another you, another rock bottom
شبیه تو کنم، یه بار دیگه به آخر خط برسم
I don’t wanna wear another mini dress
نمیخوام دوباره یه لباس کوتاه بپوشم
To impress a potential problem
تا یه مشکل بالقوه رو تحت تاثیر قرار بدم

I don’t want somebody like you
من یکی مثل تو نمیخوام
I only want you, I only want you, yeah
من فقط تو رو میخوام، فقط تو رو میخوام، آره
I don’t want somebody brand new
یه رابطه جدید نمیخوام
I only want you, I only want you, yeah
من فقط تو رو میخوام، فقط تو رو میخوام، آره
Guess I had to leave, had to leave, had to leave ya
فکر کنم باید بیخیال میشدم، باید بیخیالت میشدم
Just to need, just to need ya
ولی بهت نیاز دارم، نیاز دارم
I don’t want somebody like you
من یکی مثل تو نمیخوام
I only want you, I only want you, yeah
من فقط تو رو میخوام، فقط تو رو میخوام، آره

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 5) میانگین امتیازات: 3.6

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00