2016-2020فولک

Hell Or High Water

Download

Hell Or High Water By Passenger

Was it the trick of the light?
خطای دید بود؟
Or a shot in the dark?
يا تیری تو تاریکی؟
Was it hell or high water that broke our hearts?
از آسمون سنگ بارید که دل های ما شکست؟
Was it something I said?
بخاطر حرفی بود که زدم؟
Or just a cruel twist of fate?
يا فقط بازی بی رحمانه روزگار بود؟
Was it hell or high water and is it too late?
از آسمون سنگ باریده و دیگه خیلی دیر شده؟
Oh, is it too late?
اوه، خيلی دير شده؟

Man, all my life I’ve been
رفیق، تمام زندگيم دنبال
Searching for someone, to show me how it feels to be loved
یکی بودم که حس و حال عشق و عاشقی رو بهم نشون بده
And how to love somebody back
و یادم بده چجوری به یکی عشق بورزم
And after stumbling through the years
و بعد از پشت سر گذاشتن این سال ها
I thought I found you, just to see you fading out into the night
فکر کردم اون آدم رو پیدا کردم، وقتی داشتی تو تاریکی شب ناپدید میشدی

Was it the trick of the light?
خطای دید بود؟
Or a shot in the dark?
يا تیری تو تاریکی؟
Was it hell or high water that broke our hearts?
از آسمون سنگ بارید که دل های ما شکست؟
Was it something you said?
بخاطر حرفی بود که زدی؟
Or just a cruel twist of fate?
يا فقط بازی بی رحمانه روزگار بود؟
Was it hell or high water and is it too late?
از آسمون سنگ باریده و دیگه خیلی دیر شده؟

See, all my life I’ve been
ببین، تمام زندگيم
Silently reaching for
بی صدا دنبال رسیدن
A hand to hold to warm the colder sparkle lights
به دستی بودم که فانوس های کم نور رو روشن نگه داره
To guide me through, alright?
و راهنماییم کنه، متوجه ای؟
And after stumbling through the years
و بعد از پشت سر گذاشتن این سال ها
I thought I found you, just to see you fading out into the night
فکر کردم اون آدم رو پیدا کردم، وقتی داشتی تو تاریکی شب ناپدید میشدی

Was it the trick of the light?
خطای دید بود؟
Or a shot in the dark?
يا تیری تو تاریکی؟
Was it hell or high water that broke our hearts?
از آسمون سنگ بارید که دل های ما شکست؟
Was it something we did?
بخاطر کاری بود که کردیم؟
Or just a cruel twist of fate?
يا فقط بازی بی رحمانه روزگار بود؟
Was it hell or high water and is it too late?
از آسمون سنگ باریده و دیگه خیلی دیر شده؟

Hey, hey
Hey, hey

Was it a knife in my back?
خنجر از پشت بود؟
Or a fork in the road?
یا بین دو راهی موندن؟
Was it hell or high water that left us alone?
از آسمون سنگ باریده که ما تنها موندیم؟
Is it really game over?
واقعا بازی تموم شده؟
Is it really checkmate?
واقعا کيش و مات شد؟
Was it hell or high water and is it too late?
از آسمون سنگ باریده و دیگه خیلی دیر شده؟
Oh, is it too late?
اوه، خيلی دير شده؟

Was it the trick of the light?
خطای دید بود؟
Or a shot in the dark?
يا تیری تو تاریکی؟
Was it hell or high water that broke our hearts?
از آسمون سنگ بارید که دل های ما شکست؟

مترجم: داود صمدی

 enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 9) میانگین امتیازات: 4.6

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00