2016-2020پاپ

I Hate You I Love You

Download

I Hate you I Love you By Gnash
And Olivia O’Brien

Feeling used, but I’m
حس میکنم ازم سوء استفاده شده، ولی
Still missing you and I can’t
هنوزم دلم برات تنگ میشه و نمیتونم
See the end of this
به پایان رسیدنش رو ببینم
Just wanna feel your kiss against my lips
دلم میخواد بوسه هاتو رو لبام حس کنم
And now all this time is passing by
و حالا تمام این لحظه ها داره بدون تو میگذره
But I still can’t seem to tell you why
ولی انگار هنوزم نمیتونم بهت بگم چرا
It hurts me every time I see you
هر بار که میبینمت اذیت میشم
Realize how much I need you
ببین چقدر بهت نیاز دارم

I hate you, I love you
ازت متنفرم، عاشقتم هستم
I hate that I love you
از اینکه عاشقتم متنفرم
Don’t want to, but I can’t put
نمیخوام، ولی اگه بخوام هم نمیتونم
Nobody else above you
کسی دیگه ای رو جایگزین تو کنم
I hate you, I love you
ازت متنفرم، عاشقتم هستم
I hate that I want you
از اینکه میخوامت متنفرم
You want her, you need her
تو یکی دیگه رو میخوایی، بهش نیاز داری
And I’ll never be her
و من هیچوقت برات مثل اون نمیشم

I miss you when I can’t sleep
وقتایی که خوابم نمیبره دلتنگ توام
Or right after coffee or right when I can’t eat
بعد از نوشیدن قهوه و وقتایی که نمیتونم چیزی بخورم دلتنگ توام
I miss you in my front seat
دلتنگ روزاییم که تو ماشین کنارم بودی
Still got sand in my sweaters
هنوزم لابه لای لباسام شن پیدا میشه
From nights we don’t remember
یادگار اون شباییه که به خاطر نمیاریم
Do you miss me like I miss you?
تو هم اینجوری که من دلتنگتم، دلت برام تنگ میشه؟
Fucked around and got attached to you
وقتمو به بطالت میگذرونم و بهت وابسته شدم
Friends can break your heart, too
دوستا هم میتونن دل آدمو بشکنن
And I’m always tired, but never of you
و من همیشه از دستشون خسته میشم، ولی از تو نه
If I pulled a you on you, you wouldn’t like that shit
اگه مثل خودت باهات رفتار میکردم، نمیتونستی تحمل کنی
I put this reel out, but you wouldn’t bite that shit
قلاب دلم رو به دریا میزنم، ولی تو دیگه تو دام این عشق نمیوفتی
I type a text, but then I never mind that shit
یه پیام برات فرستادم، ولی اون مزخرفات حرفای دلم نبود
I got these feelings, but you never mind that shit
حال و روزم اینه، ولی تو هیچوقت به این چیزا اهمیت ندادی
Oh oh, keep it on the low
بین خودمون بمونه
You’re still in love with me, but your friends don’t know
تو هنوزم عاشق منی، البته دوستات اینو نمیدونن
If you wanted me, you would just say so
اگه منو میخواستی کافی بود لب تر کنی
And if I were you, I would never let me go
و اگه من جای تو بودم، هیچوقت نمیذاشتم طرفم بره

I hate you, I love you
ازت متنفرم، عاشقتم هستم
I hate that I love you
از اینکه عاشقتم متنفرم
Don’t want to, but I can’t put
نمیخوام، ولی اگه بخوام هم نمیتونم
Nobody else above you
کسی دیگه ای رو جایگزین تو کنم
I hate you, I love you
ازت متنفرم، عاشقتم هستم
I hate that I want you
از اینکه میخوامت متنفرم
You want her, you need her
تو یکی دیگه رو میخوایی، بهش نیاز داری
And I’ll never be her
و من هیچوقت برات مثل اون نمیشم

I don’t mean no harm, I just miss you on my arm
نمیخوام بهت آسیب بزنم، فقط جای خالیتو تو بغلم حس میکنم
Wedding bells were just alarms
صدای ناقوس های عروسی فقط یجور هشدار بودن
Caution tape around my heart
مثل نوار خطری که نمیذاره بقیه به قلبم نزدیک شن
You ever wonder what we could have been?
تا حالا به این فکر کردی که میتونستیم به کجاها برسیم؟
You said you wouldn’t and you fucking did
هر چی که گفتی اهلش نیستی رو توش استاد بودی
Lie to me, lie with me, get your fucking fix
بهم دروغ گفتی، تقصیر من انداختی، دنبال هوس های کوفتی خودت بودی
Now all my drinks and all my feelings are all fucking mixed
الان دیگه احساساتم با نوشیدنی هایی که میخورم قَر و قاطی شده
Always missing people that I shouldn’t be missing
همیشه دلم برای کسایی تنگ میشه که نباید بشه
Sometimes you gotta burn some bridges just to create some distance
یوقتایی هم باید یسری از پل ها رو آتیش زد تا یسری فاصله ها حفظ بشه
I know that I control my thoughts and I should stop reminiscing
میدونم که افکارم رو کنترل میکنم و باید از یادآوری خاطراتمون دست بردارم
But I learned from my dad that it’s good to have feelings
ولی من از پدرم اینو یاد گرفتم که داشتن احساسات برای آدم خوبه
When love and trust are gone
وقتی که عشق و اعتماد از بین میره
I guess this is moving on
فکر کنم این یعنی پایان رابطه
Everyone I do right does me wrong
دستم نمک نداره، به هر کی خوبی کردم بدی دیدم
So every lonely night, I sing this song
واسه همین هر شب تو تنهایی این آهنگ رو میخونم

I hate you, I love you
ازت متنفرم، عاشقتم هستم
I hate that I love you
از اینکه عاشقتم متنفرم
Don’t want to, but I can’t put
نمیخوام، ولی اگه بخوام هم نمیتونم
Nobody else above you
کسی دیگه ای رو جایگزین تو کنم
I hate you, I love you
ازت متنفرم، عاشقتم هستم
I hate that I want you
از اینکه میخوامت متنفرم
You want her, you need her
تو یکی دیگه رو میخوایی، بهش نیاز داری
And I’ll never be her
و من هیچوقت برات مثل اون نمیشم

All alone, I watch you watch her
تک و تنها، میبینمت که به دختره نگاه میکنی
Like she’s the only girl you’ve ever seen
یجوری که انگار اون تنها دختریه که تا حالا دیدی
You don’t care, you never did
برات مهم نیست، هیچوقت برات مهم نبود
You don’t give a damn about me
هیچوقت منو آدم حساب نکردی
Yeah, all alone, I watch you watch her
آره، تک و تنها، میبینمت که به دختره نگاه میکنی
She is the only thing you’ve ever seen
انگار اون تنها چیزیه که تا حالا با چشات دیدی
How is it you never notice
چرا تاحالا هیچوقت متوجه نشدی که
That you are slowly killing me?
داری منو ذره ذره میکشی؟

I hate you, I love you
ازت متنفرم، عاشقتم هستم
I hate that I love you
از اینکه عاشقتم متنفرم
Don’t want to, but I can’t put
نمیخوام، ولی اگه بخوام هم نمیتونم
Nobody else above you
کسی دیگه ای رو جایگزین تو کنم
I hate you, I love you
ازت متنفرم، عاشقتم هستم
I hate that I want you
از اینکه میخوامت متنفرم
You want her, you need her
تو یکی دیگه رو میخوایی، بهش نیاز داری
And I’ll never be her
و من هیچوقت برات مثل اون نمیشم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 28) میانگین امتیازات: 4.7

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00