1950-2000آر اند بی / سول

If I Told You That

Download

If I Told You That By Whitney Houston
and George Michael

If I told you that
اگه بهت میگفتم که
I wanted to see you
میخوام ببینمت
And if I told you that
و اگه بهت میگفتم که
I beg to please you
برای خوشحالیت هرکاری میکنم
If I told you that
اگه بهت میگفتم که
I’ll always keep you
هیچوقت از دستت نمیدم
What would you say
تو چی میگفتی؟
If I told you that?
اگه بهت میگفتم

Now tell me how you’d feel
حالا بهم بگو چه حسی داشتی
If I told you that I
اگه بهت میگفتم که من
Had feelings for you, yeah
بهت حس داشتم، آره
Tell me, baby
بهم بگو، عزیزم
And would it be so wrong
و این خیلی بده که
To say what’s on my mind
هرچی تو ذهنمه رو به زبون بیارم
I’m sorry, I have to
متاسفم، مجبورم
Baby, baby
عزیزم، عزیزم

And we’re friends, but with time
و ما دوستیم، ولی با گذشت زمان
What I feel deep inside (What I feel inside)
چیزی که از اعماق وجودم حس میکنم
For you (For you) has changed (Has changed)
نسبت به تو تغییر کرده
But I’d give up on love (Ooh)
ولی من بیخیال عشق میشدم
If I thought that it was (If I thought it was)
اگه فکر میکردم که عشقم
Untrue (Untrue) for you (For you, baby)
به تو واقعی نیست

If I told you that (Uh-huh)
اگه بهت میگفتم که
I wanted to see you (I wanted to see you)
میخوام ببینمت
And if I told you that (And if I told you)
و اگه بهت میگفتم که
I beg to please you (Beg to, beg to, beg to please you)
برای خوشحالیت هرکاری میکنم
If I told you that (If I told you)
اگه بهت میگفتم که
I’ll always keep you (If I told you, always keep you)
هیچوقت از دستت نمیدم
What would you say
تو چی میگفتی؟
If I told you that? (Uh)
اگه بهت میگفتم

I know that we were just friends
میدونم که ما فقط با هم دوست بودیم
But what if I decide
ولی اگه من تصمیم بگیرم
To bring something in, ooh yeah
رابطه جدیدی رو تجربه کنیم چی، آره
Baby, baby
عزیزم، عزیزم
I hope it won’t offend
امیدوارم به اعتمادی که
The trust we have ’cause I
بهم داشتیم آسیبی نزنه، آخه من
Don’t want this to end
نمیخوام رابطه مون تموم شه
No, no, no, baby
نه، نه، عزیزم

If you think we will lose what we have
اگه فکر میکنی همون رابطه دوستی رو هم از دست میدیم
Then I’d just rather stay (Rather stay) the same (Rather stay the same)
پس من ترجیح میدم رابطه مون مثل قبل بمونه
Because I don’t want to choose (I don’t wanna choose)
چون نمیخوام از بین دو تا از با ارزش ترین
Between two of the most precious things (Precious things) to me (To me)
چیزهای زندگیم، یکی رو انتخاب کنم

If I told you that (I told you that)
اگه بهت میگفتم که
I wanted (I wanted) to see you (I wanted to see you)
میخوام ببینمت
And if I told you that (If I told you)
و اگه بهت میگفتم که
I beg to please you (I’d beg to please you)
برای خوشحالیت هرکاری میکنم
If I told you that (My love)
اگه بهت میگفتم که
I’ll always keep you (I’ll always keep you)
هیچوقت از دستت نمیدم
What would you say (What would you say)
تو چی میگفتی؟
If I told you that?
اگه بهت میگفتم

If we (If we) take this chance (Take this chance)
اگه از این فرصت استفاده کنیم
And extend to each other romance
و به هم دیگه عشق بورزیم
I hope (Baby, I hope) it would be (It would be)
امیدوارم این رابطه
The right thing for you and me, oh
برای جفتمون خوب باشه

If I told you that (Baby-baby, baby-baby)
اگه بهت میگفتم که
I wanted (I wanted) to see you (I wanted to see you)
میخوام ببینمت
And if I told you that (If I told you)
و اگه بهت میگفتم که
I beg to please you (I beg to please you)
برای خوشحالیت هرکاری میکنم
If I told you that (If I told you, if I told you)
اگه بهت میگفتم که
I’ll always keep you (If I said)
هیچوقت از دستت نمیدم
What would you say (What would you say)
تو چی میگفتی؟
If I told you that? (What would, would you say, baby?)
اگه بهت میگفتم (تو چی میگفتی، عزیزم؟)

If I told you that (If I told you that)
اگه بهت میگفتم که
I wanted to see you (I wanna really, really see you)
میخوام ببینمت (واقعا میخوام ببینمت)
And if I told you that (If I told you)
و اگه بهت میگفتم که
I beg to please you (If I said, beg to please you)
برای خوشحالیت هرکاری میکنم
If I told you that (If I told you)
اگه بهت میگفتم که
I’ll always keep you (I’ll always keep you)
هیچوقت از دستت نمیدم
What would you say (What would you say)
تو چی میگفتی؟
If I told you that? (Yeah, yeah, yeah)
اگه بهت میگفتم

Would you (Would you)
یعنی تو
Be there for me? (Be there)
بخاطر من میومدی؟
Could you (Could you)
میتونستی
Dare to hold me? (Dare to hold me)
به خودت اجازه بدی بغلم کنی؟
Will my (Will my)
ممکنه
Feelings leave me (Will my)
احساساتم منو
Lonely? (What would you say)
(تنها بذارن؟ (تو چی میگفتی
If I told you
اگه بهت میگفتم

If I told you that (If I told you)
اگه بهت میگفتم که
I wanted to see you (Yeah, yeah, yeah)
میخوام ببینمت
And if I told you that (If I told you that)
و اگه بهت میگفتم که
I beg to please you (I beg to please you, oh)
برای خوشحالیت هرکاری میکنم
If I told you that (My love)
(اگه بهت میگفتم که (عشقم
I’ll always keep you (I’ll always)
هیچوقت از دستت نمیدم
What would you say (What would you say)
تو چی میگفتی؟
If I told you that?
اگه بهت میگفتم
Would you
… یعنی تو

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 5) میانگین امتیازات: 3.4

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00