2011-2015پاپ

Who Says

Download

Who Says By Selena Gomez
& The Scene

I wouldn’t wanna be anybody else
من نمیخوام یه آدم دیگه بشم

You made me insecure
تو باعث شدی اعتماد به نفسمو از دست بدم
Told me I wasn’t good enough
بهم میگفتی به اندازه کافی خوب نیستم
But who are you to judge
اما تو کی هستی که (بقیه رو) قضاوت میکنی
When you’re a diamond in the rough
وقتی مثل یه الماس نتراشیده میمونی
I’m sure you got some things
مطمئنم خودتم یه چیزهایی رو متوجه شدی
You’d like to change about yourself
و دوست داری خودتو تغییر بدی
But when it comes to me
اما وقتی پای من وسط بیاد
I wouldn’t want to be anybody else
من نمیخوام یه آدم دیگه بشم

Na na na
نه نه نه
Na na na
نه نه نه
Na na na
نه نه نه
Na na na

I’m no beauty queen
من ملکه زیبایی نیستم
I’m just beautiful me
همینی که هستم زیباست

Na na na
نه نه نه
Na na na

You’ve got every right
هر آدمی این حق رو داره که
To a beautiful life
یه زندگی عالی داشته باشی
C’mon
بزن بریم

Who says
کی میگه
Who says you’re not perfect
کی میگه تو کامل نیستی
Who says you’re not worth it
کی میگه ارزشش رو نداری
Who says you’re the only one that’s hurting
کی میگه تو تنها کسی هستی که داغونه
Trust me
باور کن
That’s the price of beauty
اینا از عواقب زیباییه
Who says you’re not pretty
کی میگه تو خوشگل نیستی
Who says you’re not beautiful
کی میگه تو زیبا نیستی
Who says
کی میگه

It’s such a funny thing
به نظر یه چیز خنده دار میاد
How nothing’s funny when it’s you
ولی اگه برای خودت اتفاق بیوفته دیگه خنده دار نیست
You tell ’em what you mean
بهشون میگی منظورت چیه
But they keep whiting out the truth
اما اونا به نادیده گرفتن واقعیت ادامه میدن
It’s like a work of art
مثل یک اثر هنری میمونی که
That never gets to see the light
هیچوقت روشنایی رو ندیده
Keep you beneath the stars
نمیذارن به ستاره ها نزدیک بشی
Won’t let you touch the sky
اجازه نمیدن آسمون رو لمس کنی

Na na na
نه نه نه
Na na na
نه نه نه
Na na na
نه نه نه
Na na na

I’m no beauty queen
من ملکه زیبایی نیستم
I’m just beautiful me
همینی که هستم زیباست

Na na na
نه نه نه
Na na na

You’ve got every right
هر آدمی این حق رو داره که
To a beautiful life
یه زندگی عالی داشته باشه
C’mon
بزن بریم

Who says
کی میگه
Who says you’re not perfect
کی میگه تو کامل نیستی
Who says you’re not worth it
کی میگه ارزشش رو نداری
Who says you’re the only one that’s hurting
کی میگه تو تنها کسی هستی که داغونه
Trust me
باور کن
That’s the price of beauty
اینا از عواقب زیباییه
Who says you’re not pretty
کی میگه تو خوشگل نیستی
Who says you’re not beautiful
کی میگه تو زیبا نیستی
Who says
کی میگه

Who says you’re not star potential
کی میگه استعداد فوق العاده ای نداری
Who says you’re not presidential
کی میگه در حد آدمای خیلی مهم نیستی
Who says you can’t be in movies
کی میگه نمیتونی بازیگر سینما بشی
Listen to me, listen to me
به حرفم گوش کن، به حرفم گوش کن
Who says you don’t pass the test
کی میگه از پس امتحان بر نمیایی
Who says you can’t be the best
کی میگه نمیتونی بهترین باشی
Who said, who said
کی گفته، کی گفته
Would you tell me who said that
بهم میگی کی اینو گفته
Yeah, oh
آره
Who says
کی میگه

Who says
کی میگه
Who says you’re not perfect
کی میگه تو کامل نیستی
Who says you’re not worth it
کی میگه ارزشش رو نداری
Who says you’re the only one that’s hurting
کی میگه تو تنها کسی هستی که داغونه
Trust me
باور کن
That’s the price of beauty
اینا از عواقب زیباییه
Who says you’re not pretty
کی میگه تو خوشگل نیستی
Who says you’re not beautiful
کی میگه تو زیبا نیستی
Who says
کی میگه

Who says you’re not perfect
کی میگه تو کامل نیستی
Who says you’re not worth it
کی میگه ارزشش رو نداری
Who says you’re the only one that’s hurting
کی میگه تو تنها کسی هستی که داغونه
Trust me
باور کن
That’s the price of beauty
اینا از عواقب زیباییه
Who says you’re not pretty
کی میگه تو قشنگ نیستی
Who says you’re not beautiful
کی میگه تو زیبا نیستی
Who says
کی میگه

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 20) میانگین امتیازات: 4.7

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00