2023پاپ

Jaded

Download

Jaded By Miley Cyrus

I don’t wanna call and talk too long
نمیخوام تماس بگیرم و پرحرفی کنم
I know it was wrong, but never said I was sorry
میدونم اشتباه کردم و هیچوقت نگفتم متاسفم
Now I’ve had time to think it over
تو این مدت داشتم دو دوتا چهارتا میکردم
We’re much older and the bone’s too big to bury
سنمون بیشتر شده و مشکل بزرگتر از چیزیه که بشه نادیده گرفتش

Oh, isn’t it a shame that it ended like that?
باعث تاسف نیست که رابطه مون اینجوری تموم شد؟
Said goodbye forever, but you never unpacked
برای همیشه خداحافظی کردی، ولی هیچوقت دلیلشو نگفتی
We went to Hell, but we never came back
زندگیمون جهنم شد و هیچوقت مثل قبل نشد

I’m sorry that you’re jaded
متاسفم که دیگه انگیزه ای نداری
I could’ve taken you places
میتونستم جاهای زیادی ببرمت
You’re lonely now and I hate it
الان تنهایی و من از این متنفرم
I’m sorry that you’re jaded
متاسفم که دیگه انگیزه ای نداری

You’re not even willin’ to look at your part
تو حتی حاضر نیستی خودت رو مقصر بدونی
You just jump in the car and head down to thе bar ’til you’re blurry
تو فقط بلدی سوار ماشینت بشی و بری تو بار و تا خرخره بخوری
Don’t know when to stop, so you take it too far
اندازه مصرفت رو نمیدونی و واسه همین زیاده روی میکنی
I don’t know whеre you are and I’m left in the dark ’til I’m worried
نمیدونم کجایی و تا وقتی که مضطرب باشم تو این تاریکی گرفتارم
Ooh, and it hurts me
و این برام دردناکه

And it’s a fuckin’ shame that it ended like that
و واقعا باعث تاسفه که رابطه مون اینجوری تموم شد
You broke your own heart, but you’d never say that
تو خودت دل خودت رو شکستی، ولی هیچ وقت قبول نکردی
We went to Hell, but we never came back
زندگیمون جهنم شد و هیچوقت مثل قبل نشد

I’m sorry that you’re jaded (Jaded)
متاسفم که دیگه انگیزه ای نداری
I could’ve taken you places (Places)
میتونستم جاهای زیادی ببرمت
You’re lonely now and I hate it
الان تنهایی و من از این متنفرم
I’m sorry that you’re jaded
متاسفم که دیگه انگیزه ای نداری

I won’t lie, it won’t be easy
نمیخوام دروغ بگم، آسون نیست
When somebody new is on your body
وقتی با یه آدم جدید وارد رابطه بشی
I’ll change my number but keep your T-shirt
شمارمو عوض میکنم ولی تیشرتت رو یادگاری نگه میدارم
I don’t mind it’s torn up and faded
عیبی نداره اگه پاره و کهنه شده

I’m sorry that you’re jaded (Jaded)
متاسفم که دیگه انگیزه ای نداری
I could’ve taken you places (Places)
میتونستم جاهای زیادی ببرمت
You’re lonely now and I hate it
الان تنهایی و من از این متنفرم
I’m sorry that you’re jaded
متاسفم که دیگه انگیزه ای نداری

I’m sorry that you’re jaded
متاسفم که دیگه انگیزه ای نداری

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 2) میانگین امتیازات: 4.5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00