2016-2020پاپ

Jump

Download

Jump By Julia Michaels
ft. Trippie Redd

Mmm, ah

Stay right there, get away
همونجا بمون، ازم دور باش
I need space, I told you yesterday
:میخوام تنها باشم، دیروز بهت گفتم
“Slow the pace down,” but then I see your face
آروم آروم پیش بریم” ولی بعدش که صورتتو دیدم”
Can we do that tomorrow? (Can we do that tomorrow?)
میشه از فردا اینکارو انجام بدیم؟
‘Cause now you’re moving in on my skin
آخه کم کم داری خودتو تو دلم جا میکنی
I move back with my lips
(لبامو عقب میبرم (تا نتونی ببوسیم
It goes against my better judgement
با اینکه بر خلاف میل باطنیمه
‘Cause I, ’cause I want it, ah
آخه منم، آخه منم اینو میخوام
And I’m gonna be cliché here for a minute
و تصمیم گرفتم برای یه دقیقه کلیشه ای رفتار کنم
And tell you that I’ve been hurt before (hurt before)
و بهت بگم که من از رابطه های گذشته آسیب دیدم
So I think I’m gonna need another minute
واسه همین فکر کنم به وقت بیشتری نیاز دارم
To not hurt no more (no more)
تا بیشتر از این آسیب نبینم

‘Cause all I do is jump right into your arms
آخه تنها کاری که انجام میدم اینه که میپرم تو بغلت
Every time I see you, I just wrap myself around you, yeah
هر بار که میبینمت، خودمو تو بغلت جا میکنم، آره
Jump into something real
میپرم تو بغل یه عشق واقعی
Even though I’m cautious, I just like the way it feels
با اینکه آدم محتاطی هستم، ولی این حسو دوست دارم
When it’s us, baby, when it’s us
وقتی موضوع خودمون میاد وسط عزیزم
You make me forget that I’m not ready for love
کاری میکنی که فراموش کنم هنوز برای یه رابطه آماده نیستم
I jump, oh, I jump
از جام میپریم، از جام میپرم

Look at me being soft
ببین چقدر مهربون شدم
Cut it off, my mind is getting lost
تمومش کن، دارم عقلمو از دست میدم
From your touch, I can’t afford the cost
بعد از نوازش های تو، نمیتونم با عواقبش کنار بیام
Of me losing myself to you (losing myself to you)
اینکه خودمو بخاطر عشق تو گم کردم

And I didn’t want these feelings, when I brought ’em
و وقتی این احساساتو تجربه میکردم نمیخواستم درگیرشون بشم
But I know you know exactly when I caught ’em
ولی میدونم که میدونی دقیقا کی گرفتار احساساتم شدم
And I’m trying not to think about it often, but, ooh
…و معمولا سعی میکنم درباره ش فکر نکنم ولی

‘Cause all I do is jump right into your arms
آخه تنها کاری که انجام میدم اینه که میپرم تو بغلت
Every time I see you, I just wrap myself around you, yeah
هر بار که میبینمت، خودمو تو بغلت جا میکنم، آره
Jump into something real
میپرم تو بغل یه عشق واقعی
Even though I’m cautious, I just like the way it feels
با اینکه آدم محتاطی هستم، ولی این حسو دوست دارم
When it’s us, baby, when it’s us
وقتی موضوع خودمون میاد وسط عزیزم
You make me forget that I’m not ready for love
کاری میکنی که فراموش کنم هنوز برای یه رابطه آماده نیستم
I jump, oh, I jump
از جام میپریم، از جام میپرم

Jump, jump up in this foreign
از جام بپرم تو بغل یه غریبه
Used to sleep on couches, now the boy is really tourin’
این پسره قبلنا رو نیمکتا میخوابید، ولی الان سفر تفریحی میره
If they sleep on me, I tell them haters go and sleep it away
اگه بقیه بهم گیر بدن، بهشون میگم برید پی کارتون آدمای منفی باف و بیخیالشون میشم
Yeah, fell in love, but it ain’t no trust
آره، عاشق شدم، ولی هیچ اعتمادی ندارم
If it ain’t no trust, then that girl can’t be my love
اگه اعتمادی نیست، پس این دختره نمیتونه عشق من باشه
‘Posed to put my love above but instead you gon’ sleep it away
به جای اینکه عشقم برات اولویت داشته باشه، میخوایی بیخیالش شی
Yeah, like an earthquake, yeah
آره، این مثل یه زمین لرزه میمونه، آره
I’m dealing with another lil’ heartbreak
دارم با یه دلشکستگی دیگه کنار میام
Man, I wish I’d never met you in the first place
پسر، کاش از همون اول هیچوقت ندیده بودمت
And that karma gonna get you in the worst way, yeah
و قانون کارما به بدترین شکل ممکن تو رو آورد به زندگیم، آره
Don’t throw your love away, don’t throw your trust away
عشقتو دور ننداز، اعتمادت رو از دست نده
You always run away, I wish you would fucking stay
همیشه داری فرار میکنی، ایکاش میشد یجا بتمرگی
But I guess we need another break
ولی فکر کنم باید یبار دیگه از هم جدا شیم

‘Cause all I do is jump right into your arms
آخه تنها کاری که انجام میدم اینه که میپرم تو بغلت
Every time I see you, I just wrap myself around you, yeah
هر بار که میبینمت، خودمو تو بغلت جا میکنم، آره
Jump into something real
میپرم تو بغل یه عشق واقعی
Even though I’m cautious, I just like the way it feels
با اینکه آدم محتاطی هستم، ولی این حسو دوست دارم
When it’s us, baby, when it’s us
وقتی موضوع خودمون میاد وسط عزیزم
You make me forget that I’m not ready for love
کاری میکنی که فراموش کنم هنوز برای یه رابطه آماده نیستم
I jump, oh, I jump
از جام میپریم، از جام میپرم
Yeah, yeah, yeah, yeah
آره، آره، آره

‘Cause all I do is (’cause all I do is, ’cause all I do is)
آخه تنها کاری که انجام میدم، آخه تنها کاری که انجام میدم
Jump
از جام میپرم
Mmm, yeah
آره
‘Cause all I do is (’cause all I do is, ’cause all I do is)
آخه تنها کاری که انجام میدم، آخه تنها کاری که انجام میدم
Yeah, yeah, yeah, yeah
آره، آره، آره
Jump
از جام میپرم
(‘Cause all I do is, ’cause all I do is)
آخه تنها کاری که انجام میدم
(‘Cause all I do is, ’cause all I do is)
آخه تنها کاری که انجام میدم
Jump (jump, jump, jump)
از جام میپرم، از جام میپرم
(‘Cause all I do is, ’cause all I do is)
آخه تنها کاری که انجام میدم
Jump (jump, jump, jump)
از جام میپرم، از جام میپرم
Jump
از جام میپرم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 2) میانگین امتیازات: 4.5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00