2016-2020پاپ

Let You Be Right

Download

Let You Be Right By Meghan Trainor

Love me, love me
عاشقم باش، عاشقم باش
Don’t forget you love me
فراموش نکن عاشقمی
When I break things, make things
وقتی خرابکاری میکنم، جبران میکنم
A little bit uncomfy
یه خورده سخته
Baby, don’t hate me
عزیزم از من متنفر نباش
You probably think I’m crazy
احتمالا فکر میکنی دیوونه م
And it’s stupid and foolish
احمقانه و مسخره س
The way we’ve been behavin’
جوری که ما با هم رفتار کردیم
So, don’t keep draggin’ this on and on
پس اینقدر این موضوع رو کشش نده
When you know that you’re wrong, you’re wrong
وقتی خودتم میدونی که داری اشتباه میکنی

I don’t wanna fight tonight
نمیخوام امشبو با دعوا خراب کنم
I’ma let you be right
اصلا میذارم حق با تو باشه
I don’t wanna fight tonight
نمیخوام امشبو با دعوا خراب کنم
I’ma let you be right (let you be right)
اصلا میذارم حق با تو باشه
We can make up if you just kiss me at the next traffic light
میتونیم درستش کنیم کافیه پشت چراغ قرمز بعدی منو ببوسی
I don’t wanna fight tonight
نمیخوام امشبو با دعوا خراب کنم
I’ma let you be right (let you be right)
اصلا میذارم حق با تو باشه
Oh, let you be right, let you be right
میذارم حق با تو باشه، میذارم حق با تو باشه
Oh, let you be right (woo!)
میذارم حق با تو باشه

Trust me, trust me
بهم اعتماد کن، بهم اعتماد کن
I need you to trust me
به اعتمادت نیاز دارم
‘Cause I say shit I don’t mean
چون مزخرفاتی که میگم از ته دل نیست
Words for me ain’t easy
بلد نیستم درست حرف بزنم
Oh, baby, don’t hate me
آه عزیزم از من متنفر نباش
You probably think I’m crazy
احتمالا فکر میکنی دیوونه م
And it’s stupid and foolish
احمقانه و مسخره س
The way we’ve been behavin’
جوری که ما با هم رفتار کردیم
So, don’t keep draggin’ this on and on
پس اینقدر این موضوع رو کشش نده
When you know that you’re wrong, you’re wrong
وقتی خودتم میدونی که داری اشتباه میکنی

I don’t wanna fight tonight
نمیخوام امشبو با دعوا خراب کنم
I’ma let you be right
اصلا میذارم حق با تو باشه
I don’t wanna fight tonight
نمیخوام امشبو با دعوا خراب کنم
I’ma let you be right (let you be right)
اصلا میذارم حق با تو باشه
We can make up if you just kiss me at the next traffic light
میتونیم درستش کنیم کافیه پشت چراغ قرمز بعدی منو ببوسی
I don’t wanna fight tonight
نمیخوام امشبو با دعوا خراب کنم
I’ma let you be right (let you be right)
اصلا میذارم حق با تو باشه
Oh, let you be right, let you be right
میذارم حق با تو باشه، میذارم حق با تو باشه
Oh, let you be right (woo!)
میذارم حق با تو باشه

Love me, love me
عاشقم باش، عاشقم باش
Don’t forget you love me
فراموش نکن عاشقمی
Hey, yeah
Love me, love me
عاشقم باش، عاشقم باش
Don’t forget you love me
فراموش نکن عاشقمی
Hey, yeah
Oh, hey

I don’t wanna fight tonight
نمیخوام امشبو با دعوا خراب کنم
I’ma let you be right
اصلا میذارم حق با تو باشه
I don’t wanna fight tonight
نمیخوام امشبو با دعوا خراب کنم
I’ma let you be right (let you be right)
اصلا میذارم حق با تو باشه
We can make up if you just kiss me at the next traffic light
میتونیم درستش کنیم کافیه پشت چراغ قرمز بعدی منو ببوسی
I don’t wanna fight tonight
نمیخوام امشبو با دعوا خراب کنم
I’ma let you be right (let you be right)
اصلا میذارم حق با تو باشه
I don’t wanna fight tonight
نمیخوام امشبو با دعوا خراب کنم
I’ma let you be right (let you be right)
اصلا میذارم حق با تو باشه
I don’t wanna fight tonight
نمیخوام امشبو با دعوا خراب کنم
I’ma let you be right (let you be right)
اصلا میذارم حق با تو باشه
We can make up if you just kiss me at the next traffic light
میتونیم درستش کنیم کافیه پشت چراغ قرمز بعدی منو ببوسی
I don’t wanna fight tonight
نمیخوام امشبو با دعوا خراب کنم
I’ma let you be right (let you be right)
اصلا میذارم حق با تو باشه

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 4) میانگین امتیازات: 3.5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00