2016-2020دنس / الکترونیک

Only You

Download

Only You By Cheat Codes
and Little Mix

Dancing with your silhouette in the places that we met
با سایه ای از تو، تو جاهایی که با هم خاطره داریم میرقصم
Ooh, tryna find you in the moon
سعی میکنم تو ماه پیدات کنم
Paris never feels the same when the streets all call your name
پاریس دیگه اون حس قدیمو نداره، وقتی خیابوناش همه اسمتو فریاد میزنن
Ooh, so I hide in crowded rooms
پس خودمو تو جمعیت پنهان میکنم

And I’ll follow right down the river
مسیر رودخونه رو دنبال میکنم
Where the ocean meets the sky
تا جایی که اقیانوس، آسمون رو ملاقات میکنه
To you, to you
تا پیش تو، تا پیش تو

Once upon a time, we had it all
یه روزایی همه چی روبه راه بود
Somewhere down the line, we went and lost it
آخرش یجایی گرفتار شدیم و همه چی از دست رفت
One brick at a time, we watched it fall
ذره ذره از بین رفتنش رو تماشا کردیم
I’m broken here tonight and, darling, no one else can fix me
امشب داغونم و عزیزم غیر از تو کی میتونه حالمو خوب کنه
Only you, only you
فقط تو میتونی، فقط تو
Oh, no one else can fix me, only you
غیر از تو کی میتونه حالمو خوب کنه، فقط تو میتونی
Only you, only you
فقط تو میتونی، فقط تو
Oh, no one else can fix me, only you, oh
غیر از تو کی میتونه حالمو خوب کنه، فقط تو میتونی

Only you
فقط تو

Did I let go of your hand for a castle made of sand?
دستاتو بخاطر کاخی که از شن ساخته شده رها کردم؟
Ooh, that fell into the blue
کاخی که کاملا نابود شد
I went following the sun to be alone with everyone
پیرو خورشید شدم تا تنهایی رو کنار آدما تجربه کنم
Ooh, looking ’round a crowded room
و تو جمعیت پرسه میزدم

And I’ll follow right down the river
مسیر رودخونه رو دنبال میکنم
Where the ocean meets the sky
تا جایی که اقیانوس، آسمون رو ملاقات میکنه
To you, to you
تا پیش تو، تا پیش تو

Once upon a time, we had it all (We had it all; Mmm)
یه روزایی همه چی روبه راه بود
Somewhere down the line, we went and lost it (We went and lost it)
آخرش یجایی گرفتار شدیم و همه چی از دست رفت
One brick at a time, we watched it fall (Fall)
ذره ذره از بین رفتنش رو تماشا کردیم
I’m broken here tonight and, darling, no one else can fix me
امشب داغونم و عزیزم غیر از تو کی میتونه حالمو خوب کنه
Only you, only you (Yeah)
فقط تو میتونی، فقط تو
Oh, no one else can fix me, only you (No one like you, yeah)
غیر از تو کی میتونه حالمو خوب کنه، فقط تو میتونی
(هیچکی مثل تو نمیتونه، آره)
Only you (Nobody else), only you (Oh-oh)
فقط تو میتونی، (یکی دیگه نه) فقط تو
Oh, no one else can fix me, only you, *oh*
غیر از تو کی میتونه حالمو خوب کنه، فقط تو میتونی

Only you
فقط تو

Falling, falling, falling, yeah
دارم سقوط میکنم، آره

Only you (Only you), only you (Only you)
فقط تو میتونی، فقط تو
Oh, no one else can fix me, only you (Only you)
غیر از تو کی میتونه حالمو خوب کنه، فقط تو میتونی
Only you (Oh; Only you), only you (Only you)
فقط تو میتونی، فقط تو
Oh, no one else can fix me, only you
غیر از تو کی میتونه حالمو خوب کنه، فقط تو میتونی

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 8) میانگین امتیازات: 4.4

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00