2016-2020آر اند بی / سول

Save Your Tears

Download

Save Your Tears By The Weeknd

Ooh
Na-na, yeah

I saw you dancing in a crowded room (Uh)
در حال رقصیدن تو یه جای شلوغ دیدمت
You look so happy when I’m not with you
وقتی باهات نیستم خیلی شاد به نظر میایی
But then you saw me, caught you by surprise
ولی همون لحظه منو دیدی، غافلگیرت کردم
A single teardrop falling from your eye
یه قطره اشک از چشمت جاری شد

I don’t know why I run away
نمیدونم چرا فرار میکنم
I make you cry when I run away
وقتی میرم تو رو به گریه میندازم

You could’ve asked me why I broke your heart
میتونستی ازم بپرسی چرا دلت رو شکستم
You could’ve told me that you fell apart
میتونستی بهم بگی که نابودت کردم
But you walked past me like I wasn’t there
ولی تو یجوری ازم رد شدی که انگار اصلا اونجا نبودم
And just pretended like you didn’t care
و وانمود کردی که اصلا برات مهم نیست

I don’t know why I run away
نمیدونم چرا فرار میکنم
I make you cry when I run away
وقتی میرم تو رو به گریه میندازم

Take me back ’cause I wanna stay
منو برگردون آخه میخوام پیشت بمونم
Save your tears for another
اشکاتو برای یه روز دیگه
Save your tears for another day
اشکاتو برای یه روز دیگه نگه دار
Save your tears for another day (So)
اشکاتو برای یه روز دیگه نگه دار

I made you think that I would always stay
کاری کردم که فکر کنی برای همیشه کنارتم
I said some things that I should never say
چیزایی به زبون آوردم که هیچوقت نباید میگفتم
Yeah, I broke your heart like someone did to mine
آره، دلت رو شکستم مثل همون کاری که یکی دیگه باهام کرد
And now you won’t love me for a second time
و الان دیگه نمیتونی دوباره عاشقم باشی

I don’t know why I run away, oh, girl
نمیدونم چرا فرار میکنم، دختر
I make you cry when I run away
وقتی میرم تو رو به گریه میندازم

Girl, take me back ’cause I wanna stay
دختر، منو برگردون آخه میخوام پیشت بمونم
Save your tears for another
اشکاتو برای یه روز دیگه
I realize that I’m much too late
میدونم که دیگه خیلی برام دیر شده
And you deserve someone better
و تو لایق یه آدم بهتر هستی

Save your tears for another day (Oh yeah)
اشکاتو برای یه روز دیگه نگه دار
Save your tears for another day (Yeah)
اشکاتو برای یه روز دیگه نگه دار

I don’t know why I run away
نمیدونم چرا ازت فرار میکنم
I’ll make you cry when I run away
وقتی میرم تو رو به گریه میندازم

Save your tears for another day
اشکاتو برای یه روز دیگه نگه دار
Ooh, girl, I said (Ah)
دختر، گفتم
Save your tears for another day (Ah)
اشکاتو برای یه روز دیگه نگه دار

Save your tears for another day (Ah)
اشکاتو برای یه روز دیگه نگه دار
Save your tears for another day (Ah)
اشکاتو برای یه روز دیگه نگه دار

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 3) میانگین امتیازات: 4.3

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00