2011-2015پاپ

Try

Download

Try By Pink

Ever wonder about what he’s doing
تا حالا به این فکر کردی که داره چیکار میکنه
How it all turned to lies?
چطوری همه چی به دروغ تبدیل شد؟
Sometimes I think that it’s better
بعضی وقتا فکر میکنم بهتره که
To never ask why
هیچوقت نپرسم چرا

Where there is desire, there is gonna be a flame
جایی که آدم آرزویی داشته باشه، شعله آتیشی هم پیدا میشه
Where there is a flame, someone’s bound to get burned
جایی که آتیشی باشه، یه نفر باید تو شعله هاش بسوزه
But just because it burns doesn’t mean you’re gonna die
وقتی گرفتار آتیش شدی معنیش این نیست که قراره بمیری
You’ve gotta get up and try, try, try
تو باید بلند شی و تلاش کنی، تلاش کنی
Gotta get up and try, try, try
باید بلند شی و تلاش کنی، تلاش کنی
You gotta get up and try, try, try
تو باید بلند شی و تلاش کنی، تلاش کنی

Eh, eh, eh

Funny how the heart can be deceiving
خنده داره که دل چجوری میتونه آدمو فریب بده
More than just a couple times
اونم بیشتر از چند بار
Why do we fall in love so easy?
چرا اینقدر ساده لوحانه عاشق میشیم؟
Even when it’s not right
حتی وقتی که میدونیم درست نیست

Where there is desire, there is gonna be a flame
جایی که آدم آرزویی داشته باشه، شعله آتیشی هم پیدا میشه
Where there is a flame, someone’s bound to get burned
جایی که آتیشی باشه، یه نفر باید تو شعله هاش بسوزه
But just because it burns doesn’t mean you’re gonna die
وقتی گرفتار آتیش شدی معنیش این نیست که قراره بمیری
You’ve gotta get up and try, try, try
تو باید بلند شی و تلاش کنی، تلاش کنی
Gotta get up and try, try, try
باید بلند شی و تلاش کنی، تلاش کنی
You gotta get up and try, try, try
تو باید بلند شی و تلاش کنی، تلاش کنی

Ever worried that it might be ruined
تا حالا نگران بودی که نکنه همه چی خراب شه
And does it make you wanna cry?
و تو رو به جایی رسونده که بخوایی گریه کنی؟
When you’re out there doing what you’re doing
وقتایی که اون بیرون سرت به کار خودت گرمه
Are you just getting by?
داری با روزگار مدارا میکنی؟
Tell me, are you just getting by, by, by?
بهم بگو، داری با روزگار مدارا میکنی؟

Where there is desire, there is gonna be a flame
جایی که آدم آرزویی داشته باشه، شعله آتیشی هم پیدا میشه
Where there is a flame, someone’s bound to get burned
جایی که آتیشی باشه، یه نفر باید تو شعله هاش بسوزه
But just because it burns doesn’t mean you’re gonna die
وقتی گرفتار آتیش شدی معنیش این نیست که قراره بمیری
You’ve gotta get up and try, try, try
تو باید بلند شی و تلاش کنی، تلاش کنی
Gotta get up and try, try, try
باید بلند شی و تلاش کنی، تلاش کنی
You gotta get up and try, try, try
تو باید بلند شی و تلاش کنی، تلاش کنی
Gotta get up and try, try, try
باید بلند شی و تلاش کنی، تلاش کنی
Gotta get up and try, try, try
باید بلند شی و تلاش کنی، تلاش کنی
You gotta get up and try, try, try
تو باید بلند شی و تلاش کنی، تلاش کنی
Gotta get up and try, try, try
باید بلند شی و تلاش کنی، تلاش کنی

You gotta get up and try, try, try
تو باید بلند شی و تلاش کنی، تلاش کنی
Gotta get up and try, try, try
باید بلند شی و تلاش کنی، تلاش کنی

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 12) میانگین امتیازات: 3.9

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00