2001-2010پاپ

Unfaithful

Download

Unfaithful By Rihanna

Story of my life, searching for the right
داستان زندگی من اینه، دنبال تغییرات مثبتم
But it keeps avoiding me
ولی انگار به من نیومده
Sorrow in my soul ’cause it seems that wrong
روح و روانم دچار غم و اندوه شده، آخه میدونم کارم اشتباهه
Really loves my company
عاشق اینه که با من باشه
He’s more than a man and this is more than love
فراتر از یه مرد معمولیه و احساسش فراتر از عشقه
The reason that the sky is blue
اونه که باعث میشه آسمون آبی به نظر بیاد
The clouds are rolling in because I’m gone again
ولی آسمون داره ابری میشه، آخه دوباره زدم بیرون
And to him, I just can’t be true
و از نظر اون، من نمیتونم با صداقت باشم

And I know that he knows I’m unfaithful
و میدونم که میدونه من آدم بی وفایی هستم
And it kills him inside
و این از درون نابودش میکنه
To know that I am happy with some other guy
دونستن اینکه من با یکی دیگه حالم خوبه
I can see him dying
میتونم نابود شدنش رو ببینم

I don’t wanna do this anymore
دیگه نمیخوام اینکارو باهاش بکنم
I don’t wanna be the reason why
نمیخوام دلیل این ماجراها باشم
Every time I walk out the door
هر دفعه که از در میزنم بیرون
I see him die a little more inside
میبینم که کمی بیشتر از درون نابود میشه
I don’t wanna hurt him anymore
دیگه نمیخوام بیشتر از این بهش آسیب بزنم
I don’t wanna take away his life
نمیخوام زندگیش رو بگیرم
I don’t wanna be a murderer
نمیخوام یه قاتل باشم

I feel it in the air as I’m doin’ my hair
وقتی موهامو درست میکنم با تمام وجود حسش میکنم
Preparing for another date
آماده میشم برای یه قراره دیگه
A kiss upon my cheek as he reluctantly
یجوری با اکراه لپم رو میبوسه
Asks if I’m gonna be out late
ازم میپرسه که قراره تا دیر وقت بیرون بمونم؟
I say I won’t be long, just hanging with the girls
من میگم طولش نمیدم، فقط یه جمع دخترونه س
A lie I didn’t have to tell
دروغی که نباید میگفتم
Because we both know where I’m about to go
چون هر دومون میدونیم که قراره کجا برم
And we know it very well
و خیلی خوب اینو میدونیم

‘Cause I know that he knows I’m unfaithful
آخه میدونم که میدونه من آدم بی وفایی هستم
And it kills him inside
و این از درون نابودش میکنه
To know that I am happy with some other guy
دونستن اینکه من با یکی دیگه حالم خوبه
I can see him dying
میتونم نابود شدنش رو ببینم

I don’t wanna do this anymore
دیگه نمیخوام اینکارو باهاش بکنم
I don’t wanna be the reason why
نمیخوام دلیل این ماجراها باشم
Every time I walk out the door
هر دفعه که از در میزنم بیرون
I see him die a little more inside
میبینم که کمی بیشتر از درون نابود میشه
I don’t wanna hurt him anymore
دیگه نمیخوام بیشتر از این بهش آسیب بزنم
I don’t wanna take away his life
نمیخوام زندگیش رو بگیرم
I don’t wanna be a murderer
نمیخوام یه قاتل باشم

Our love, his trust
عشقمون، اعتمادش
I might as well take a gun and put it to his head
شاید بهتر باشه یه اسلحه بردارم و بذارم روی سرش
Get it over with
اینجوری تمومش کنم
I don’t wanna do this anymore
دیگه نمیخوام اینکارو باهاش بکنم
Whoa, anymore
دیگه نه

And I don’t wanna do this anymore
و دیگه نمیخوام اینکارو باهاش بکنم
I don’t wanna be the reason why
نمیخوام دلیل این ماجراها باشم
And every time I walk out the door
و هر دفعه که از در میزنم بیرون
I see him die a little more inside
میبینم که کمی بیشتر از درون نابود میشه
And I don’t wanna hurt him anymore
و دیگه نمیخوام بیشتر از این بهش آسیب بزنم
I don’t wanna take away his life
نمیخوام زندگیش رو بگیرم
I don’t wanna be a murderer
نمیخوام یه قاتل باشم

A murderer
یه قاتل
No, no, no
Yeah, yeah

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 11) میانگین امتیازات: 4.5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00