2001-2010پاپ

White Flag

Download

White Flag By Dido

I know you think that I shouldn’t still love you
میدونم فکر میکنی که دیگه نباید عاشقت باشم
Or tell you that
یا اینکه به زبون بیارمش
But if I didn’t say it, well, I’d still have felt it
خب بر فرض که نگفتم، وقتی هنوزم دارم حسش میکنم
Where’s the sense in that?
این کار چه فایده ای داره؟
I promise I’m not trying to make your life harder
باور کن نمیخوام مشکلات زندگیت رو دوچندان کنم
Or return to where we were
و یا اینکه رابطه مون مثل گذشته بشه

But I will go down with this ship
من با این کشتی شکسته، به زیر کشیده میشم
And I won’t put my hands up and surrender
ولی دستامو بالا نمیارم و تسلیم نمیشم
There will be no white flag above my door
هیچ پرچم سفیدی رو به نشونه تسلیم بالا نمیارم
I’m in love and always will be
عاشقم و همیشه عاشق میمونم

I know I left too much mess and destruction
میدونم اونقدر مشکل ایجاد کردم و بهت آسیب زدم که
To come back again
دیگه راه برگشتی ندارم
And I caused nothing but trouble
و من چیزی جز دردسر درست کردن بلد نبودم
I understand if you can’t talk to me again
اگه دیگه نمیخوایی باهام صحبت کنی درکت میکنم
And if you live by the rules of “it’s over”
و اگه با قانون “دیگه همه چی تمومه” زندگی میکنی
Then I’m sure that that makes sense
اونوقت مطمئنم که یه تصمیم منطقی گرفتی

But I will go down with this ship
من با این کشتی شکسته، به زیر کشیده میشم
And I won’t put my hands up and surrender
ولی دستامو بالا نمیارم و تسلیم نمیشم
There will be no white flag above my door
هیچ پرچم سفیدی رو به نشونه تسلیم بالا نمیارم
I’m in love and always will be
عاشقم و همیشه عاشق میمونم

And when we meet
و وقتی که همدیگه رو ببینیم
Which I’m sure we will
که مطمئنم میبینیم
All that was there
اون احساسی که بهت داشتم
Will be there still
هنوزم سر جاشه
I’ll let it pass
احساسمو نادیده میگیرم
And hold my tongue
و جلوی زبونمو میگیرم
And you will think
و تو فکر میکنی
That I’ve moved on
که بیخیالت شدم

I will go down with this ship
من با این کشتی شکسته، به زیر کشیده میشم
And I won’t put my hands up and surrender
ولی دستامو بالا نمیارم و تسلیم نمیشم
There will be no white flag above my door
هیچ پرچم سفیدی رو به نشونه تسلیم بالا نمیارم
I’m in love and always will be
عاشقم و همیشه عاشق میمونم
I will go down with this ship
من با این کشتی شکسته، به زیر کشیده میشم
And I won’t put my hands up and surrender
ولی دستامو بالا نمیارم و تسلیم نمیشم
There will be no white flag above my door
هیچ پرچم سفیدی رو به نشونه تسلیم بالا نمیارم
I’m in love and always will be
عاشقم و همیشه عاشق میمونم

I will go down with this ship
من با این کشتی شکسته، به زیر کشیده میشم
And I won’t put my hands up and surrender
ولی دستامو بالا نمیارم و تسلیم نمیشم
There will be no white flag above my door
هیچ پرچم سفیدی رو به نشونه تسلیم بالا نمیارم
I’m in love and always will be
عاشقم و همیشه عاشق میمونم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 11) میانگین امتیازات: 4.5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00