2016-2020پاپ

You and I

Download

You and I By Inna

I was so lonely babe till you got me caught up
خیلی تنها بودم تا اینکه تو منو درگیر خودت کردی عزیزم
And I know that now I’ll never be alone
و الان میدونم که دیگه هیچوقت تنها نمیشم
And I know that you will give me every single thing you’ve got
و میدونم که هیچ چیزی رو از من دریغ نمیکنی
It’s our love, and I’ll never do you wrong
عشق ما اینجوریه، و من هیچوقت در حقت بدی نمیکنم

You and I were just like fishes in the water
نیاز ما به هم مثل نیاز ماهی ها به آب دریاست
And I love that where you are is where I am
و من عاشق اینم که هر جا تو باشی منم همون جام
And I like to be your sun and light the fire
و دوست دارم برات مثل یه خورشید باشم و بهت انگیزه بدم
I know that you love me, and I love you endlessly
میدونم که تو عاشقمی و منم تا ابد عاشقتم

Now don’t you worry
حالا دیگه نگران نباش
Now don’t you worry
حالا دیگه نگران نباش
Now don’t you worry
حالا دیگه نگران نباش
Now don’t you worry, I’m ok, I’m ok
حالا دیگه نگران نباش، من حالم خوبه، حالم خوبه

Now when you hold me I can never get enough
وقتایی که بغلم میکنی هیچوقت ازت سیر نمیشم
Feels so right to know I’ll never be alone
خیلی حس خوبیه که میدونم دیگه هیچوقت تنها نمیشم
Baby, I would give you everything, my love will never stop
عزیزم، دنیا رو به پات میریزم، عشق من به تو تمومی نداره
When you love me drives me crazy, turns me on
اینکه تو عاشق منی منو دیوونه میکنه، از خود بی خودم میکنه

You and I were just like fishes in the water
نیاز ما به هم مثل نیاز ماهی ها به آب دریاست
And I love that where you are is where I am
و من عاشق اینم که هر جا تو باشی منم همون جام
And I like to be your sun and light the fire
و دوست دارم برات مثل یه خورشید باشم و بهت انگیزه بدم
I know that you love me, and I love you endlessly
میدونم که تو عاشقمی و منم تا ابد عاشقتم

Now don’t you worry
حالا دیگه نگران نباش
Now don’t you worry
حالا دیگه نگران نباش
Now don’t you worry
حالا دیگه نگران نباش
Now don’t you worry, I’m ok, I’m ok
حالا دیگه نگران نباش، من حالم خوبه، حالم خوبه

Now don’t you worry
حالا دیگه نگران نباش
Now don’t you worry
حالا دیگه نگران نباش
Now don’t you worry
حالا دیگه نگران نباش
Now don’t you worry, I’m ok, I’m ok
حالا دیگه نگران نباش، من حالم خوبه، حالم خوبه

Now don’t you worry, I’m ok, I’m ok
حالا دیگه نگران نباش، من حالم خوبه، حالم خوبه

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 1) میانگین امتیازات: 5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00