2011-2015پاپ

If I Could Fly

Download

If I Could Fly By One Direction

If I could fly
اگه میتونستم پرواز کنم
I’d be coming right back home to you
خیلی زود برمیگشتم خونه پیش تو
I think I might
احتمال میدم
Give up everything, just ask me to
اگه ازم بخوایی قید همه چی رو بزنم

Pay attention, I hope that you listen
به خاطر داشته باش، امیدوارم که گوش کنی
‘Cause I let my guard down
چون من مقاومت کردن رو کنار گذاشتم
Right now, I’m completely defenceless
الان دیگه یه آدم کاملا بی دفاع شدم

For your eyes only, I show you my heart
فقط بخاطر چشمای توئه که احساس قلبیمو نشونت میدم
For when you’re lonely and forget who you are
برا وقتایی که تنهایی و خودت رو فراموش کردی
I’m missing half of me when we’re apart
وقتی از هم دوریم، نیمی از وجودمو از دست میدم
Now you know me, for your eyes only
اینکه با هم هستیم، فقط بخاطر چشمای توئه
For your eyes only
فقط بخاطر چشمای توئه

I’ve got scars
زخم هایی به یادگار دارم
Even though they can’t always be seen
هر چند که اونا معمولا به چشم نمیان
And pain gets hard
و دردشون بیشتر میشه
But now you’re here and I don’t feel a thing
ولی الان تو اینجایی و من چیزی احساس نمیکنم

Pay attention, I hope that you listen
به خاطر داشته باش، امیدوارم که گوش کنی
‘Cause I let my guard down
چون من مقاومت کردن رو کنار گذاشتم
Right now, I’m completely defenceless
الان دیگه یه آدم کاملا بی دفاع شدم

For your eyes only, I show you my heart
فقط بخاطر چشمای توئه که احساس قلبیمو نشونت میدم
For when you’re lonely and forget who you are
برا وقتایی که تنهایی و خودت رو فراموش کردی
I’m missing half of me when we’re apart
وقتی از هم دوریم، نیمی از وجودمو از دست میدم
Now you know me, for your eyes only
اینکه با هم هستیم، فقط بخاطر چشمای توئه
For your eyes only
فقط بخاطر چشمای توئه

I can feel your heart inside of mine (I feel it, I feel it)
(میتونم قلبتو تو سینه ی خودم حس کنم (احساسش میکنم
I’ve been going out of my mind (I feel it, I feel it)
(من دارم عقلمو از دست میدم (احساسش میکنم
Know that I’m just wasting time (And I)
میدونم که دارم فقط وقت تلف میکنم و
Hope that you don’t run from me
امیدوارم که بیخیال من نشی

For your eyes only, I show you my heart
فقط بخاطر چشمای توئه که احساس قلبیمو نشونت میدم
For when you’re lonely and forget who you are
برا وقتایی که تنهایی و خودت رو فراموش کردی
I’m missing half of me when we’re apart
وقتی از هم دوریم، نیمی از وجودمو از دست میدم
Now you know me, for your eyes only
اینکه با هم هستیم، فقط بخاطر چشمای توئه

For your eyes only, I show you my heart (Show you my heart)
فقط بخاطر چشمای توئه که احساس قلبیمو نشونت میدم
For when you’re lonely and forget who you are (Forget who you are)
برا وقتایی که تنهایی و خودت رو فراموش کردی
I’m missing half of me when we’re apart
وقتی از هم دوریم، نیمی از وجودمو از دست میدم
Now you know me, for your eyes only
اینکه با هم هستیم، فقط بخاطر چشمای توئه
For your eyes only
فقط بخاطر چشمای توئه

For your eyes only
فقط بخاطر چشمای توئه

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 1) میانگین امتیازات: 5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00