2016-2020پاپ

Miss You More

Download

Miss You More By Katy Perry

Saw your picture on accident
خیلی اتفاقی عکستو دیدم
Your face has changed
چقدر چهره ت تغییر کرده
The lines are sinking in
خط و خطوط صورتت معلوم شده

I pressed play, I should haven’t
آهنگی که نباید گوش میدادم رو پلی کردم
Congratulations
بهت تبریک میگم
But do you ever wonder what we could have been?
ولی تا حالا شده از خودت بپرسی که رابطه مون میتونست به کجا برسه؟
But your mind plays tricks with distance
آخه ذهن، آدمو با این فاصله ها بازی میده و
Always makes things feel so unfinished
همیشه کاری میکنه که احساس کنی هنوز چیزی تموم نشده

I miss you more than I loved you
بیشتر از اینکه دوستت داشته باشم دلم برات تنگ شده
I do
قبول دارم
I miss you more than I loved you
بیشتر از اینکه دوستت داشته باشم دلم برات تنگ شده
(I wonder what we could have been)
برام سواله که رابطه مون میتونست به کجا برسه

I miss you more than I loved you
بیشتر از اینکه دوستت داشته باشم دلم برات تنگ شده
I do
قبول دارم
I miss you more than I loved you
بیشتر از اینکه دوستت داشته باشم دلم برات تنگ شده
(I wonder what we could have been)
برام سواله که رابطه مون میتونست به کجا برسه

Saw a balloon floating away
یه بادکنک (قلبی) دیدم که داره میره تو آسمون
I thought, “did someone let go, or did they lose it?”
با خودم گفتم: یعنی کسی رهاش کرده یا شایدم گمش کردن؟

So strange, you know all my secrets
خیلی عجیبه، تو تموم رازهامو میدونی
Please keep them safe
لطفا رازدار خوبی باش
And darling, you know I’ll do the same
و عزیزم میدونی که منم همین کارو میکنم
(You know I’ll do the same)
میدونی که منم همین کارو میکنم

Though we’re no longer in existence
با اینکه ما دیگه با هم نیستیم ولی
Baby, you’ll always be in my orbit
تو همیشه جایگاه خاص خودتو داری عزیزم

I miss you more than I loved you
بیشتر از اینکه دوستت داشته باشم دلم برات تنگ شده
I do
قبول دارم
I miss you more than I loved you
بیشتر از اینکه دوستت داشته باشم دلم برات تنگ شده
(I wonder what we could have been)
برام سواله که رابطه مون میتونست به کجا برسه

I miss you more than I loved you
بیشتر از اینکه دوستت داشته باشم دلم برات تنگ شده
Oh, I do
قبول دارم
I miss you more than I loved you
بیشتر از اینکه دوستت داشته باشم دلم برات تنگ شده

We were a match, but not a fate
با هم جور بودیم ولی تو سرنوشت هم نبودیم
We were a dream, unrealistic
رویاپرداز بودیم، واقع بین نبودیم
We didn’t lose, we didn’t win
نه بازنده بودیم و نه تونستیم برنده باشیم
(Sometimes I wonder what we could have been) oh
بعضی وقتا برام سوال میشه که رابطه مون میتونست به کجا برسه

I miss you more than I loved you
بیشتر از اینکه دوستت داشته باشم دلم برات تنگ شده
Oh, I do
قبول دارم
I miss you more than I loved you
بیشتر از اینکه دوستت داشته باشم دلم برات تنگ شده
(I wonder what we could have been)
برام سواله که رابطه مون میتونست به کجا برسه

I miss you more than I loved you
بیشتر از اینکه دوستت داشته باشم دلم برات تنگ شده
Oh, I do
قبول دارم
I miss you more than I loved you
بیشتر از اینکه دوستت داشته باشم دلم برات تنگ شده
(You’ll always be in my orbit)
تو همیشه جایگاه خاص خودتو داری
(You’ll always be in my orbit)
تو همیشه جایگاه خاص خودتو داری
(You’ll always be in my orbit)
تو همیشه جایگاه خاص خودتو داری

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 3) میانگین امتیازات: 4.7

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00