2023کانتری

I Can See You

Download

I Can See You By Taylor Swift
(Taylor’s Version) [From The Vault]

Uh-uh, uh, uh

You brush past me in the hallway
تو راهرو بی تفاوت از کنارم رد شدی
And you don’t think I, I, I can see ya, do ya?
و به این فکر نکردی که ممکنه ببینمت، مگه نه؟
I’ve been watchin’ you for ages
چندین ساله که دارم میبینمت
And I spend my time tryin’ not to feel it
و وقتمو صرف این میکنم که حسش نکنم

But what would you do if I went to touch you now?
ولی اگه الان میومدم و لمست میکردم چیکار میکردی؟
What would you do if they never found us out?
اگه بقیه هیچوقت متوجه ما نمیشدن چیکار میکردی؟
What would you do if we never made a sound?
اگه هیچ وقت صداشو در نمیاوردیم چیکار میکردی؟

’Cause I can see you waitin’ down the hall from me
آخه میتونم تصور کنم که انتهای راهرو منتظرم وایسادی
And I could see you up against the wall with me
و میتونم ببینم که چجوری تو دردسر انداختمت
And what would you do? Baby, if you only knew
و چیکار میکنی؟ عزیزم، اگه بدونی که
That I can see you
من میتونم ببینمت

Uh-uh, uh, uh

And we kept everything professional
و مثل آدمای حرفه ای به کارمون ادامه میدیم
But something’s changed, it’s somethin’ I, I like
ولی یه چیزایی تغییر میکنه، چیزایی که من دوست دارم
They keep watchful eyes on us
بقیه ما رو زیر نظر دارن
So it’s best that we move fast and keep quiet
پس بهتره که سریع و بی صدا به کارمون ادامه بدیم
You won’t believe half the things I see inside my head
نصف چیزایی که تو ذهنم میگذره رو باور نمیکنی
Wait ’til you see half the things that haven’t happened yet
صبر کن تا نصف چیزایی که هنوز اتفاق نیوفتاده رو ببینی

But what would you do if I went to touch you now?
ولی اگه الان میومدم و لمست میکردم چیکار میکردی؟
What would you do if they never found us out?
اگه بقیه هیچوقت متوجه ما نمیشدن چیکار میکردی؟
What would you do if we never made a sound?
اگه هیچ وقت صداشو در نمیاوردیم چیکار میکردی؟

’Cause I can see you waitin’ down the hall from me
آخه میتونم تصور کنم که انتهای راهرو منتظرم وایسادی
And I could see you up against the wall with me
و میتونم ببینم که چجوری تو دردسر انداختمت
And what would you do? Baby, if you only knew, oh, oh, oh
و چیکار میکنی؟ عزیزم، اگه بدونی که
That I could see you throw your jacket on the floor
دیدم چجوری کاپشنتو درآوردی و انداختی رو زمین
I could see you, make me want you even more
میدونم میخوای کاری کنی که حتی بیشتر (از قبل) بخوامت
What would you do? Baby, if you only knew
و چیکار میکنی؟ عزیزم، اگه بدونی که
That I can see you
من میتونم ببینمت

Uh-uh, uh, uh

I can see you in your suit and your necktie
میتونم تو رو با کت شلوار و کراواتت ببینم
Passed me a note saying, “Meet me tonight”
یه کاغذ بهم دادی که روش نوشته: امشب میبینمت
Then we kiss and you know I won’t ever tell, yeah
بعدش همدیگه رو میبوسیم و میدونی که به هیچکس نمیگم، آره
And I could see you being my addiction
و میتونم ببینم که بدجوری بهت وابسته شدم
You can see me as a secret mission
میتونی به من به عنوان یه ماموریت مخفی نگاه کنی
Hide away and I will start behaving myself
دور از چشم همه و خودم مراقب همه چی هستم

Uh-uh, uh, uh
Oh-oh, oh, oh

I can see you waitin’ down the hall from me
میتونم تصور کنم که انتهای راهرو منتظرم وایسادی
And I could see you up against the wall with me
و میتونم ببینم که چجوری تو دردسر انداختمت
And what would you do? Baby, if you only knew, oh
و چیکار میکنی؟ عزیزم، اگه بدونی که
That I could see you throw your jacket on the floor
دیدم چجوری کاپشنتو درآوردی و انداختی رو زمین
I could see you, make me want you even more
میدونم میخوای کاری کنی که حتی بیشتر (از قبل) بخوامت
What would you do? Baby, if you only knew
و چیکار میکنی؟ عزیزم، اگه بدونی که
That I can see you, oh, I can see you
من میتونم ببینمت، میتونم ببینمت

Oh, I see you, I see you, baby
من میبینمت، میبینمت، عزیزم
I see you
میبینمت
(Uh-uh, uh, uh) I see you, I see you, baby
من میبینمت، میبینمت، عزیزم
Oh, baby
عزیزم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 7) میانگین امتیازات: 4

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00