2011-2015فولک

Let Her Go

Download

Let Her Go By Passenger

Well, you only need the light when it’s burning low
خب، فقط وقتی به روشنایی نیاز داری که نور کم باشه
Only miss the sun when it starts to snow
فقط وقتی دلت برای خورشید تنگ میشه که برف بباره
Only know you love her when you let her go
فقط وقتی میفهمی عاشقش شدی که بذاری بره
Only know you’ve been high when you’re feeling low
فقط وقتی که افسرده باشی میفهمی یه روزایی تو اوج بودی
Only hate the road when you’re missing home
فقط وقتی از جاده متنفری که دلت برای خونه تنگ شده
Only know you love her when you let her go
فقط وقتی میفهمی عاشقش شدی که بذاری بره

And you let her go
و تو گذاشتی بره

Staring at the bottom of your glass
به ته لیوانت خیره میشی
Hoping one day you’ll make a dream last
امیدواری که یه روزی بتونی به آرزوت برسی
But dreams come slow and they go so fast
ولی رویاپردازی سخته و رویاها زود از یاد آدم میرن
You see her when you close your eyes
وقتی چشماتو میبندی عشقتو میبینی
Maybe one day you’ll understand why
شاید یه روزی بفهمی چرا
Everything you touch surely dies
رو هر چی دست میذاری از بین میره

But you only need the light when it’s burning low
ولی فقط وقتی به روشنایی نیاز داری که نور کم باشه
Only miss the sun when it starts to snow
فقط وقتی دلت برای خورشید تنگ میشه که برف بباره
Only know you love her when you let her go
فقط وقتی میفهمی عاشقش شدی که بذاری بره
Only know you’ve been high when you’re feeling low
فقط وقتی که افسرده باشی میفهمی یه روزایی تو اوج بودی
Only hate the road when you’re missing home
فقط وقتی از جاده متنفری که دلت برای خونه تنگ شده
Only know you love her when you let her go
فقط وقتی میفهمی عاشقش شدی که بذاری بره

Staring at the ceiling in the dark
تو تاریکی به سقف خیره میشی
Same old empty feeling in your heart
با همون احساس پوچی قدیمی که تو قلبته
‘Cause love comes slow and it goes so fast
آخه عشق سخت به دست میاد و خیلی راحت از بین میره
Well you see her when you fall asleep
خب وقتی خوابت میبره اونو میبینی
But never to touch and never to keep
ولی هیچوقت لمسش نمیکنی و در آغوش نمیگیریش
‘Cause you loved her too much and you dived too deep
آخه بیش از حد عاشقش بودی و زیادی درگیرش شدی

Well, you only need the light when it’s burning low
خب، فقط وقتی به روشنایی نیاز داری که نور کم باشه
Only miss the sun when it starts to snow
فقط وقتی دلت برای خورشید تنگ میشه که برف بباره
Only know you love her when you let her go
فقط وقتی میفهمی عاشقش شدی که بذاری بره
Only know you’ve been high when you’re feeling low
فقط وقتی که افسرده باشی میفهمی یه روزایی تو اوج بودی
Only hate the road when you’re missing home
فقط وقتی از جاده متنفری که دلت برای خونه تنگ شده
Only know you love her when you let her go
فقط وقتی میفهمی عاشقش شدی که بذاری بره

And you let her go, oh, woah, oh, oh
و تو گذاشتی بره
And you let her go, oh, woah, oh, oh
و تو گذاشتی بره
When you let her go
وقتی که گذاشتی بره

‘Cause you only need the light when it’s burning low
آخه فقط وقتی به روشنایی نیاز داری که نور کم باشه
Only miss the sun when it starts to snow
فقط وقتی دلت برای خورشید تنگ میشه که برف بباره
Only know you love her when you let her go
فقط وقتی میفهمی عاشقش شدی که بذاری بره
Only know you’ve been high when you’re feeling low
فقط وقتی که افسرده باشی میفهمی یه روزایی تو اوج بودی
Only hate the road when you’re missing home
فقط وقتی از جاده متنفری که دلت برای خونه تنگ شده
Only know you love her when you let her go
فقط وقتی میفهمی عاشقش شدی که بذاری بره

‘Cause you only need the light when it’s burning low
آخه فقط وقتی به روشنایی نیاز داری که نور کم باشه
Only miss the sun when it starts to snow
فقط وقتی دلت برای خورشید تنگ میشه که برف بباره
Only know you love her when you let her go
فقط وقتی میفهمی عاشقش شدی که بذاری بره
Only know you’ve been high when you’re feeling low
فقط وقتی که افسرده باشی میفهمی یه روزایی تو اوج بودی
Only hate the road when you’re missing home
فقط وقتی از جاده متنفری که دلت برای خونه تنگ شده
Only know you love her when you let her go
فقط وقتی میفهمی عاشقش شدی که بذاری بره
And you let her go
و تو گذاشتی بره

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 6) میانگین امتیازات: 4.3

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00